De heraanleg van de Bredabaan, uit het college

Op het Antwerpse college van 1 april werd de heraanleg van de Bredabaan besproken. De heraanleg gebeurt in een samenwerking tussen de Vlaamse overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer), Ri-Ant (voor de rioleringswerken), De Lijn, district Merksem en stad Antwerpen. De start van de werken is gepland in het voorjaar van 2012. Ze zullen minstens twee jaar duren.

De Bredabaan wordt opnieuw aangelegd vanaf de Minister Delbekelaan tot de Molenlei. Naast de Bredabaan gaat het dossier ook over de Frans de l’Arbrelaan (vanaf het kruispunt met de Bredabaan tot aan het kruispunt met de Minister Delbekelaan), de Minister Delbekelaan (tussen de Groenendaallaan en de Theunisbrug), het Burgemeester Jozef Nolfplein (de delen van de Borrewaterstraat en de Sint-Bartholomeusstraat die grenzen aan het plein inbegrepen).

Het gaat ongetwijfeld om de meest ingrijpende werken in Merksem die er de komende jaren gepland staan. Bij de heraanleg wordt ook de traminfrastructuur vernieuwd.

De startnota en de concepten voor de nieuwe aanleg van de Bredabaan en omgeving zijn klaar.  Handelaars en buurtbewoners kunnen respectievelijk op 4 april om 19u en 7 april om 20u kennismaken met de eerste concepten voor de herinrichting tijdens 2 inspraakmomenten in het districtshuis van Merksem.

In de plannen die nu voorliggen zullen de sporen worden verplaatst tegenover hun huidige ligging. Tram 3 zal daarbij niet langer via de Frans de l’Arbrelaan rijden, maar via de Bredabaan en Minister Delbekelaan waar tram 6 rijdt. Bij de heraanleg wordt de Bredabaan een straat met een centrale tram-  en busbaan, 2 x 1 rijstrook, parkeerstroken waar mogelijk, een “obstakelzone” (voor verlichting, straatmeubilair, bomen), vrijliggende fietspaden en voetpaden.

Voor de nieuwe aanleg van de Bredabaan en omgeving worden bepaalde concepten vooropgesteld. Ontwerpers gaan na de overlegmomenten met alle adviezen aan de slag om de plannen voor de heraanleg verder uit te werken.

 • Concepten voor de Bredabaan
  • De rechte lijn van de Bredabaan wordt het centrum van Merksem. De Frans de l’Arbrelaan wordt een woonstraat die op dezelfde manier aantakt op de Bredabaan als de andere zijstraten en zal dus niet langer de hoofdweg zijn.
  • De nieuwe Bredabaan wordt van de Minister Delbekelaan tot aan de Molenlei (het Burgemeester Jozef Nolfplein inbegrepen) aangelegd in één vlotte beweging om de Bredabaan in haar geheel als centrum en winkelstraat te presenteren.
  • Bijzondere accenten zoals zitelementen, attractief groen of waterelementen, ter hoogte van de parken en het districtshuis moeten de Bredabaan en het Burgemeester Jozef Nolfplein een eigen karakter geven.
  • Het drukke verkeer op de Bredabaan vormt nu een barrière tussen de beide straatzijden. Veilige oversteekplaatsen moeten die barrière verkleinen. Deze oversteekplaatsen worden gekoppeld aan de haltes voor het openbaar vervoer, zodat die veilig bereikt kunnen worden.
  • De Bredabaan moet een aangename en groene winkel-wandelas worden, met over de gehele lengte twee bomenrijen. Ter hoogte van het Burgemeester Jozef Nolfplein en de parken wordt deze strakke bomenstructuur aangevuld met verspreid ingeplante bomen om het parkkarakter te benadrukken.
 • Concepten voor het Burgemeester Jozef Nolfplein
  • De Bredabaan zal het Burgemeester Jozef Nolfplein doorkruisen. Ten noorden van de Bredabaan komt er hierdoor een verbreding van het voetpad en dus meer ruimte, bijvoorbeeld voor terrasjes. Ten zuiden van de Bredabaan blijft het Burgemeester Jozef Nolfplein zeer ruim.
  • Het plein vormt samen met het districtshuis en de Sint-Bartholomeuskerk de inkompoort voor het Merksemse winkelgebied.
  • Het plein moet een groen rustpunt en aangename ontmoetingsplaats worden.
  • Ter hoogte van het plein wordt een halte ingericht. Parkeren kan aan de achterzijde van het plein en in de aangrenzende straten.
 • Concepten voor de Frans de l’Arbrelaan
  • Nu is er nog veel doorgaand verkeer op de Frans de l’Arbrelaan, maar de straat wordt ingericht als een verkeersluwe woonstraat met veel ruimte voor de zwakke  weggebruiker en haakse parkeerplaatsen. Een technische keerlus voor de tram (in geval van nood) blijft wel nodig.
  • Mooie laanbeplanting in deze straat zal bijdragen tot een aangenaam woonklimaat in de buurt.
  • De Frans de l’Arbrelaan sluit in het noorden aan op het Burgemeester Jozef Nolfplein. In het zuiden sluit de laan ook aan op een plein dat gecreëerd wordt bij de herinrichting van het kruispunt met de Minister Delbekelaan.

 

Laat een reactie achter

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.