Persbericht sp.a: A102

Persbericht van sp.a Merksem

De inspraakperiode voor de aanleg van de A102 tussen het knooppunt van de E19/A12 te Ekeren en tot aan de E313 ter hoogte van het rondpunt van Wommelgen, loopt tot 14 februari.

Het doel van de aanleg van de A102 is de verkeersdruk op het noordelijk deel van de Antwerpse Ring te verminderen. Volgens de huidige plannen wordt de A102 ondergronds aangelegd in een tunnel.

sp.a Merksem bepleit een verbetering van de verkeersdoorstroming, maar stelt zich grote vragen bij de manier waarop de ondertunneling zal gebeuren.

In het dossier van het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer worden voor de ondertunneling twee technieken aangereikt: de cut and cover en de geboorde tunnel. Bij de cut-and-cover wordt een sleuf gemaakt waarin de tunnel wordt gebouwd. Daarna wordt de bouwput gedempt. Een methode die als aanzienlijk nadeel heeft dat er gedurende lange tijd – in dit geval gedurende  jaren – een open bouwput door bebouwd gebied loopt. De schade die niet alleen het betrokken gebied, maar heel het district Merksem en zijn inwoners zouden ondervinden, is immens: 140 volkstuinen  en 3 sportvelden verdwijnen, het Fort van Merksem wordt aangetast, de bodemkundige impact is nefast (verandering van de grondwaterhuishouding en van de natuurwaarden), het Fort en Keizershoek worden afgesneden van Merksem, heel het gebied wordt aangetast door een jarenlange bouwwerf. Aanzienlijke gevolgen dus, en niet het minst op sociaal vlak.

Met een geboorde tunnel, die geen open bouwput veroorzaakt en veel dieper ligt, blijft Merksem gevrijwaard van deze desastreuze gevolgen.

sp.a maakt zich ook grote zorgen om de uitbreiding van de verkeerswisselaar E19/A102 en de impact op het vlak van geluidsoverlast. De Europese norm bepaalt dat deze verkeerswisselaar volledig bovengronds moet liggen, maar als het om de gezondheid van de mensen gaat, moet men volgens ons van de normen kunnen afwijken of de normen herbekijken.

sp.a Merksem vraagt ook om de snelheid in de tunnels te beperken tot 70 km/uur. We vragen dit zowel voor de verkeersveiligheid als om zoveel mogelijk de ontwikkeling te beperken van het fijn stof dat langs de tunnelmonden ter hoogte van de verkeerswisselaar zal worden uitgestoten.

Merksem wordt niet enkel geconfronteerd met de aanleg van de A102.

Doorheen het gebied waar de A102 wordt aangelegd, plant  Infrabel daarenboven een bovengrondse aanleg van de 2e spoorontsluiting van de Antwerpse haven op een talud van 13 meter hoog. sp.a Merksem bepleit een betere afstemming van beide werven en een ondergrondse aanleg van de 2e spoorontsluiting in een geboorde tunnel.

 sp.a Merksem vraagt daarom aan de dienst Mer:

  • specifiek onderzoek naar de effecten op het vlak van ruimte die de cut-and-cover op korte en op lange termijn zal hebben voor het district zelf, de omwonenden, het ziekenhuis Jan Palfijn, de residentie De Brem, de verenigingen, de sportvelden, de volkstuinen, het recreatiedomein Fort van Merksem, het bestaande groen en de aanleg van het Laaglandpark op de reservatiestrook; verder onderzoek naar de gevolgen op het vlak van geluidsoverlast; verder onderzoek naar de kostprijs van de bovengrondse herinrichting van het gebied na de het dichtgooien van de bouwput; verder onderzoek naar de sociale impact van een jaren durende bouwwerf en van het verdwijnen van de volkstuinen en van sport- en recreatiemogelijkheden;
  • verder onderzoek naar de mogelijkheid om de geluidsoverlast aanzienlijk te beperken door een afwijking aan te vragen van de Europese norm volgens dewelke de verkeerswisselaar E19/A102 volledig bovengronds moet liggen;
  • verder onderzoek naar de mogelijkheid om een maximale snelheid van 70 km/uur op te leggen in de tunnels, dit omwille van de verkeersveiligheid en om de ontwikkeling van fijn stof te beperken;
  • verder onderzoek naar het cumulatief effect met de geplande bovengrondse aanleg van de 2e spoorontsluiting  voor de Antwerpse haven; verder onderzoek naar een ondergrondse variant van de 2e spoorontsluiting in een geboorde tunnel.

Laat een reactie achter

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.