Verbreding bocht van Merksem

Deze maand beginnen de werken aan het Albert kanaal, aan de ‘Bocht van Merksem’. De bestaande Bocht van Merksem wordt aanzienlijk verruimd om zo een belangrijk knelpunt voor de scheepvaart weg te werken. Deze ingrijpende werken worden uitgevoerd in verschillende fasen om de hinder te beperken.

In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert nv De Scheepvaart in het verbreden van het kanaal en verhogen van de bruggen. Het kanaalvak tussen Wijnegem en Antwerpen wordt aangepast tot een klasse VIb-bevaarbaarheid (bevaarbaar voor schepen tot 10.000 ton). Dit vergt investeringen in de verbreding en verdieping van het kanaal en aanpassing van de oevers.

De Bocht van Merksem vormt momenteel nog een groot knelpunt voor de scheepvaart op het Albertkanaal. Deze flessenhals in het kanaal zorgt voor een beperktere bevaarbaarheid en vaarsnelheid. Daarom wordt het kanaal hier verbreed tot 63 meter. De werken zijn deze maand gestart. Ze worden in fasen uitgevoerd om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Fase 1: Aanleg omleidingsweg

Timing Fase 1:

Fase Verkeerssituatie Timing
1A Carrettestraat t.h.v. Binnenweg afgeslote april -  augustus 2015
1B Verbinding tussen kruispunt Carrettestraat – Meeusstraat en Vaartkaai afgesloten augustus 2015
1C Vaartkaai afgesloten oktober 2015

Voor de verbreding van het kanaal moet de Vaartkaai verlegd worden. Ter hoogte van de stelplaats van De Lijn wordt de Vaartkaai verbonden met de Carrettestraat. Ter hoogte van de Eugeen Meeusstraat wordt eveneens een verbindingsweg gemaakt tussen de Vaartkaai en de Carrettestraat. Voor de fietsers wordt een nieuw fietspad aangelegd dat het jaagpad opwaarts en afwaarts van de bocht met elkaar verbindt.

In verschillende deelfasen worden de nieuwe wegen, een parking voor De Lijn en twee nieuwe kruispunten aangelegd ter hoogte van Carrettestraat-Binnenweg en Carrettestraat-Meeusstraat. Tijdens deze deelfasen blijft de bestaande Vaartkaai open terwijl de achterliggende wegen gefaseerd worden afgesloten. De woningen en bedrijven blijven uiteraard bereikbaar.

In de laatste deelfase van fase 1 worden de aansluitingen van de nieuwe omleidingsweg met de Vaartkaai gemaakt. Hiervoor moet de Vaartkaai volledig afgesloten worden en wordt de Carrettestraat terug volledig opengesteld. De stelplaats zal in deze fase tijdelijk langs de Carrettestraat te bereiken zijn.

Fase 2: Bouw oeververdediging en verbreding kanaal

Tijdens fase 1 worden de voorbereidende werken van de nieuwe kaaimuur reeds gestart. Na het openstellen van de omleidingsweg wordt de nieuwe oeververdediging afgewerkt en worden omvangrijke afbraak- en grondwerken uitgevoerd. Het einde van de werken is voorzien midden 2017.

Timing Fase 2:

Face Verkeerssituatie Timing
2 Omleidingsweg in gebruik – geen hinder november 2015 – 2017

Bron nv De Scheepvaart

Laat een reactie achter

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.