Riolerings – en wegenis werken Toekomstlaan en Straalstraat

De Stad Antwerpen en Schoten hebben water-link aangesteld als uw rioolbeheerder. Als gemeentelijke rioolbeheerder is het de taak om de riolering in Antwerpen en Schoten verder uit te bouwen, te onderhouden en te vernieuwen. Water-link heeft hiervoor een partnership aangegaan met Aquafin.

Momenteel loopt fase 1 van de werken ten einde.

Er worden de komende maanden werken uitgevoerd op volgende plaatsen:

Fase 1: Toekomstlaan (tussen Maurits Luyckxstraat en gemeentegrens, inclusief kruispunt Maurits Luyckxstraat)

Op 29 mei 2019 start de aannemer met het plaatsen van de lijnvormige elementen (goot en borduur). Aansluitend wordt de fundering van de rijweg aangelegd. alsook de fiets- en voetpaden en parkeerstrook hersteld.

Als de weersomstandigheden het toelaten wordt de onderlaag asfalt aangebracht op 6 juni 2019 en zal de rijweg terug opengesteld worden op 7 juni 2019. De toplaag asfalt zal eind augustus aangebracht worden over de volledige Toekomstlaan (inclusief kruispunt Straalstraat).

Toekomstlaan blijft in deze fase plaatselijk afgesloten. Enkele bedrijven zijn bereikbaar via een alternatieve toegang in Metropoolstraat. Toekomstlaan grondgebied Merksem, Straalstraat en het kruispunt Straalstraat – Toekomstlaan blijven in deze fase bereikbaar.

Doorgaand verkeer wordt omgeleid via Straalstraat – Vaartkaai – Metropoolstraat – Jozef Cogelslei. Fietsers worden omgeleid via Straalstraat – Vaartkaai – Metropoolstraat – Pletterijstraat.

Fase 2: Toekomstlaan (tussen gemeentegrens en Straalstraat, inclusief kruispunt Straalstraat)

In dit deel van Toekomstlaan wordt een nieuwe afvalwaterleiding aangelegd. De bestaande riolering kan behouden blijven voor de afvoer van het regenwater. Nadien wordt de wegenis in Toekomstlaan hersteld in oorspronkelijke staat. Ter hoogte van het kruispunt wordt een verkeersplateau aangelegd.

De werken starten op 11 juni 2019 en duren ongeveer 3 tot 4 maanden. In het bouwverlof van 15 juli 2019 tot 4 augustus 2019 wordt er niet gewerkt.

Toekomstlaan grondgebied Merksem (inclusief kruispunt Straalstraat) is in deze fase afgesloten. De aannemer start deze fase met de werken in het kruispunt. Door onvoorziene omstandigheden tijdens fase 1 hebben de werken iets langer geduurd dan gepland. Fase 2 start daarom ook wat later. Hierdoor zal het kruispunt in juli 2019 afgewerkt worden met een tijdelijke steenslagverharding, zodat plaatselijk verkeer wel mogelijk is tijdens het bouwverlof. Na het bouwverlof wordt het kruispunt opnieuw afgesloten om de afwerking van de bovenbouw uit te voeren. Toekomstlaan zelf blijft in deze fase afgesloten tot begin september 2019. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via Bredabaan, Oudebareellei, Eethuisstraat, Eduard Steursstraat, Kruiningenstraat, Metropoolstraat, Vaartkaai. Fietsers worden omgeleid via Glasstraat – Vaartkaai – Metropoolstraat – Pletterijstraat

Fase 3: Straalstraat (tussen Toekomstlaan en Vaartkaai)

In Straalstraat wordt een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Nadien wordt de wegenis vernieuwd. Hier zal het profiel van de Straalstraat tussen Toekomstlaan en Deurnsebaan doorgetrokken worden tot aan Vaartkaai. Aan de zijde van de bebouwing wordt een nieuw, breder voetpad in betonstraatstenen aangelegd. De rijweg wordt vernieuwd in asfalt en er wordt een dubbelrichtingsfietspad in rode asfalt aangelegd aan de zijde van de Brug van den Azijn.

De werken starten begin september 2019 en duren ongeveer 3 maanden.

Verkeer wordt omgeleid via Toekomstlaan, Jozef Cogelslei, Metropoolstraat en Vaartkaai. Fietsers worden omgeleid via Vaartkaai – Metropoolstraat – Pletterijstraat

Alle bovenvermelde timingen en omleidingen zijn indicatief en onder voorbehoud van wijzigingen en weersomstandigheden.

Een reactie achterlaten

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.