Filip Buntinx vraagt erkenning wapenschild en vlag

Districtsraadslid Filip Buntinx (Open VLD) vraagt dat het district de nodige stappen onderneemt om het wapenschild en de vlag van het district, van de vroegere gemeente, Merksem te laten erkennen.

Het Vlaams Parlement heeft op 18 april 2007 een decreet goedgekeurd waardoor de districten genoodzaakt zijn om voor 1 januari 2008 een voorstel tot vaststelling van een wapen en een vlag aan de Vlaamse regering voor te leggen.

Gemeenten en provincies hadden door het decreet van 21 december 1994 al langer de verplichting om een wapen en vlag vast te stellen. Ondertussen voorzag de Grondwet echter ook in de mogelijkheid om districten als een derde niveau van lager bestuur in het leven te roepen. De Vlaamse decreetgever heeft met dit decreet de huidige regelgeving dus aangepast aan de Antwerpse context en geeft districten het recht om er een vlag en wapen op na te houden.

“We kunnen dit decreet enkel toejuichen en moeten van deze kans gebruik maken om het Merksemse wapenschild en vlag officieel te laten erkennen. Het versterkt immers de identiteit en de herkenbaarheid van districten en benadrukt het geloof in het subsidiariteitsbeginsel. Dit decreet kan ons immers een stap dichter brengen bij een volledige gelijkwaardigheid met de stad Antwerpen. ” vertelt Filip Buntinx.

“Aan de bevoegde schepen zou ik willen vragen welke werkwijze hij zal hanteren om tot een adviesvoorstel te komen en wanneer hij dit voorstel aan de raad zal voorleggen. ”

De bevoegde schepen was nog niet op de hoogte van het desbetreffende decreet, en zal dit eerstdaags onder de loep nemen. Het college stelt dat het evident is dat het district haar wapenschild en vlag officieel zal laten erkennen door de Vlaamse regering. De raadsleden sloten zich unaniem aan bij dit standpunt.

Een reactie achterlaten

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.