Sint-Bartholomeuskerk

Deze hoofdkerk werd genoemd naar de partoonheilige van het district.

In een oorkonde daterend van 1216 spreekt men al van de Sint-Bartholomeuskerk. Op het zegel van de parochie spreekt men van 1217 en van dat jaar kent men ook de eerste pastoor, dit was een zekere Arnulphus.

Door de eeuwen heen bleef de kerk niet gespaard van onheil. In 1581, tijdens de godsdienstige revolutie, werd de kerk in brand gestoken en slechts enkele muren en een stuk toren bleven overeind. In 1617 werd begonnen met de wederopbouw. In 1649 werd de toren terug opgebouwd en in 1652 kon er ook nog een klok op de toren geplaatst worden. De eerste gekende afbeelding van de kerk is te vinden op een bedevaartsvaantje, gegraveerd door Gaspars Bouttats in 1679.

Op 27 juni 1737 sloeg de bliksem in op de torenspits. De toren brandde volledig uit en ook de rest van het gebouw werd zwaar beschadigd. De 2 daaropvolgende jaren gebeurden werkzaamheden die de kerk volledig herstelden.

In het begin van de Franse bezetting (einde 18e – begin 19e eeuw) gebeurden vernielingen en werd een deel van de inboedel gestolen. Ook de klokken en het kruis van de toren moesten er aan geloven. In 1805 werd alles opnieuw hersteld.

In 1833 werd de kerk vergroot met 2 zijbeuken. Dit was nodig om te voldoen aan de bevolkingsgroei.

Tegen 1938 werd de kerk opnieuw vernieuwde en vergroot. Bij de verbouwing werd de oppervlakte meer dan verdubbeld.

Op 30 december 1944 werd de toren en het kergebouw vernield door een V-bom. Het duurde tot 1950 voor men kon beginnen aan de heropbouw. De restauratie van de lambrisering, de altaren en beeldhouwwerken uit de 16de, 17de en 18de eeuw heeft 35 jaar in beslag genomen.

In 1966 werd het nieuwe altaar,centraal tussen de mensen, in de kerk geplaatst. In 1980 werd de laatste grote restauratie ingehuldigd.

In 2007 plaatste men de prachtig gerestaureerde preekstoel terug op enkele meters van zijn oospronkelijke standplaats. Eveneens verschenen, dank zij vrijwillige geduldige handen, gerestaureerde vaandels terug in de kerk.

Bezienswaardigheden in de kerk:

 • Het hoogaltaar in renaissance, met een doek uit de school van Quellin: Sint – Bartholomeus verlost de dochter van de koning van Armenië van de duivel.
 • Boven de rechter zij – ingang een werk van W. Kerrickx: 1709 de tenhemelopneming van Maria.
 • Boven het altaar van Sint – Sebastiaan: de marteldood van Sint – Sebastiaan, door Jacob Herreyns, de jongere: 1765.
 • Het altaar van Sint – Sebastiaan door Walter Pompe.
 • Het altaar van O.L.Vrouw door Ph. Kerrickx, 1709.
 • Het beeld van de wijsheid, behorende tot de preekstoel Pieter Van Baurscheit: XVIIe eeuw.
 • Communiebank door Cornelis Struyf, 1734.
 • Kruisweg XVIIe eeuw, onderbroken door panelen die de sakramenten en de goede werken voorstellen.
 • Hoogzaalafsluiting: XVIIIe eeuw, draagt het beeld van David, met engelen en muziekinstrumenten.
 • Het centrale altaar en meubilair door Jos Mennes, 1966.
 • De in 2007 gerestaureerde preekstoel, dicht bij zijn oorspronkelijke standplaats.
 • De in 2007 en volgende jaren gerestaureerde vaandels