Werken

Wenst u de meest up-to-date en officiële informatie? Neem dan een kijkje op www.antwerken.be of op de juiste pagina op de website van merksem.be.

Op deze pagina’s proberen we de bestaande informatie te verzamelen.

 • Alle berichten over werkzaamheden vindt u hier.
 • Masterplan
  • Een moderne stad is een plek waar bewoners zich vlot kunnen bewegen. Die mobiliteit van morgen vraagt vandaag om een inspanning. De toenemende files en verminderde bereikbaarheid van Antwerpen en haar haven leiden immers tot zware economische verliezen en tasten de leefbaarheid en verkeersveiligheid aan.

   Om een duurzame oplossing te bieden aan de Antwerpse verkeersproblematiek, ontwikkelde de Vlaamse Overheid het Masterplan Mobiliteit Antwerpen. Het Masterplan is een slimme totaalaanpak die een verbeterde mobiliteit beoogt voor iedereen.

   Het Masterplan bestaat uit 16 projecten met zelfs meerdere subprojecten. Het is een ambitieus en omvangrijk plan dat de Antwerpse regio grondig zal veranderen.

   De werken die in Merksem voor de meeste hinder zullen zorgen zijn:

   • Oosterweelverbinding
   • De bruggen over het Albertkanaal

   Het Masterplan Mobiliteit Antwerpen streeft met verschillende infrastructuurprojecten in en rond Antwerpen drie grote doelstellingen na:

   • bereikbaarheid van stad en haven garanderen
   • leefbaarheid verbeteren
   • verkeersveiligheid verhogen
  • Folder Masterplan
 • Bruggen Albertkanaal
  In en rond Antwerpen gaat men bruggen verhogen en sluizenvernieuwen. Want nieuwe waterinfrastructuur stimuleert de binnenvaart over het Albertkanaal en vermindert op die manier het vrachtverkeer over de weg. Daarnaast moet ook de Antwerpse haven en de binnenvaart blijven vernieuwen om de economische aantrekkingskracht en reputatie van Antwerpen als wereldhaven te behouden.

  Er gaan heel wat vrachtwagens in één vrachtschip Het belang van transport over het water neemt almaar verder toe. Een schip kan vele vrachtwagens vervangen en de filelast helpen verminderen. Met aanpassingen aan bruggen, oevers, sluizen en omgeving wordt Antwerpen perfect voorbereid op de toekomst en neemt ze het voortouw in het stimuleren van de binnenvaart.

  Het Masterplan verhoogt zeven bruggen over het Albertkanaal en verbreedt het kanaal onder de bruggen. Daarnaast worden drie sluizen gerenoveerd. Met de opmaak van de plannen is er trouwens ook aandacht voor de omgeving van de bruggen: de verlichting, het groen, de beleving en de veiligheid. Samen met architecten en stedenbouwkundigen zorgen de ingenieurs voor een geïntegreerde aanpak.

  Modernere waterwegen maken de verdere ontwikkeling van containerterminals op Linker- en Rechteroever mogelijk. Daardoor groeit de havenactiviteit en de hele Antwerpse economie. Dit is goed voor alle Antwerpenaren én hun mobiliteit: meer schepen zorgen voor minder vrachtwagens en een vlottere doorstroming van het verkeer. Dit alles verbetert de leefbaarheid, woonkwaliteit en verkeersveiligheid.

  In het kort

  • De verhoging van de bruggen en de verbreding van het Albertkanaal geeft binnenschepen van meer dan 10.000 ton toegang tot het kanaal.
  • Een binnenschip is goed voor 300 vrachtwagens minder op de weg.
  • De Noorderlaanbrug, de brug tussen de Groenendaallaan en de IJzerlaan, is de eerste van zeven bruggen over het Albertkanaal die wordt verhoogd.
  • De bruggen verhogen van 6 tot 9,1 meter.
  • De huidige vernauwingen onder de bruggen verdwijnt en wordt verbreed tot 63 meter. De binnenvaartschepen kunnen elkaar dan gemakkelijk kruisen.

  Welke bruggen zitten in het Masterplan?

  In totaal bevat het Masterplan vernieuwingen aan zeven bruggen tussen Antwerpen en Wijnegem: Noorderlaanbrug, spoorbrug Luchtbal, IJzerlaanbrug, Gabriël Th eunisbrug (of ‘Sportpaleisbrug’), Deurne BAL (of ‘Brug van den Azijn’), nieuwe voetgangers- en fietsersbrug ter hoogte van Kruiningenstraat en de Hoogmolenbrug.

  Welke sluizen gaat men renoveren?

  In het Masterplan worden 3 sluizen gerenoveerd: de Van Cauwelaertsluis, de Royerssluis en de Kattendijksluis. De nieuwe sluizen garanderen een vlotte verbinding over de Schelde naar de diverse binnenterminals op Linkeren-Rechteroever én een betere doorstroming naar het Albertkanaal.

  De laatste nieuwe (verkeers)informatie over de bruggen vindt u op de site Antwerken.be.