Ik behoor tot de 90% die het woord auto niet vies vindt

Kris Janssens (OpenVLD), districtsschepen voor openbare werken en mobiliteit, vindt dat de SP.a nogal hard optreed tegen de auto. De laatste weken was er nogal wat te doen op het gebied van mobiliteit. OpenVLD pleitte voor een tunnel na de afbraak van de brug aan de Ing. Menneslaan en op de districtsraad vroeg men een andere afstelling van verkeerslichten om een goede doorstroming op de Bredabaan te waarborgen. Op de twee voorstellen kwam een zeer afwijzende reactie van SP.a. Voor Kris Janssens is het duidelijk : de lokale SP.a voorzitter voert een verbeten strijd tegen de auto! Onder die noemer viel onderstaande tekst in onze mailbox.

Het is in bepaalde kringen al enige jaren bon ton om alles wat met de auto te maken heeft te verketteren. Dat de auto in onze moderne samenleving niet meer weg te denken valt en dat het voor vele mensen een noodzakelijk vervoersmiddel is ontgaat deze mensen die zichzelf toch zo graag als sociaalvoelend en progressief voordoen. Dat de automobilist menig begroting uit de rode cijfers haalt eveneens….

De haat van sommigen tegenover de auto gaat echter zo ver, dat zelfs een neutrale vraag in de maandelijkse districtsraad tot zure oprispingen leidt. Zo vroeg raadslid Sonia Van Gestel (Open Vld) in de raad van maart laatstleden of de mogelijkheid niet kon onderzocht worden om de verkeerslichten op de Bredabaan ter hoogte van de afslag Deurnsebaan anders af te stellen zodat het de verkeersdoorstroming zou bevorderen. Een toch wel zeer neutrale vraag, die voor een zekere mevrouw Kums, blijkbaar voorzitter van de plaatselijke SP.a, absoluut niet kon. In een persbericht wond zij zich op over het feit dat ondergetekende verklaarde dat hij de vraag van mevrouw Van Gestel zeer terecht vond, maar dat de kans op een positief resultaat klein was gezien de huidige ‘anti-auto-mentaliteit’. Vooral mijn opmerking dat ik tot de 90% van de bevolking behoor die het woord auto niet vies vindt schoot bij haar in het verkeerde keelgat. Gechoqueerd omwille van zo’n ‘grove’ uitlatingen werd door haar een persbericht rondgestuurd dat bol staat van autofobie. Voor haar geldt blijkbaar het motto: als je met de auto wil moet je maar in de file staan, niets mag de doorstroming bevorderen. Mevrouw Kums bestempelt mijn opmerkingen zelfs als ‘in strijd met het bestuursakkoord’: het bevorderen van de doorstroming en dus het verlichten van het dagelijkse fileleed op de Bredabaan zou meer voertuigen aantrekken. Waar ze dat haalt is mij een raadsel, maar waarschijnlijk behoort mevrouw Kums tot die mensen die elke rijdende auto per definitie als sluipverkeer bestempelen.

Zonder dat zij het zelf besefte, heeft mevrouw Kums op een pijnlijke manier duidelijk gemaakt hoe volgens haar de automobilist aangepakt moet worden: zorg er voor dat de doorstroming van het verkeer niet vlot verloopt en bestendig zeker de reeds bestaande files. Nu blijkt SP.a Merksem zich ook te verzetten tegen het voorstel van Open Vld om de mogelijkheid te onderzoeken om de afbraak van de brug aan de Ing. Menneslaan te compenseren met een tunnel. Alhoewel in het bestuursakkoord staat dat we pleiten voor het garanderen van de bereikbaarheid van Merksem bij de afbraak of de heraanleg van de bruggen over het Albertkanaal (art 70), vindt SP.a dat een alternatief niet kan. Iets wat de bereikbaarheid van Merksem garandeert en de doorstroming van het verkeer ten gunste komt is dus absoluut not done voor SP.a Merksem. Alle aandacht moet blijkbaar uitsluitend naar de fiets en het openbaar vervoer gaan, alhoewel dat niet voor iedereen volwaardige alternatieven zijn. In ons bestuursakkoord staat nochtans duidelijk vermeld dat elke weggebruiker zijn plaats heeft op de openbare weg (art 59)….. Maar blijkbaar alles is goed om de automobilist murw te slagen, zodat hij of zij zich ten langen leste wel mee op een overvolle bus propt. En dan zal mevrouw Kums misschien tevreden zijn, maar niet de 90% van de bevolking die auto’s inderdaad niet vies vindt en ook niet de federale minister van begroting die dankzij de automobilist jaarlijks zo’n 12 miljard euro aan zijn begroting kan toevoegen.

Met mijn bevoegdheden als districtsschepen zal ik er van mijn kant voor zorgen dat die overgrote meerderheid van de bevolking wordt gehoord. Dit betekent uiteraard niet dat de auto altijd en overal voorrang moet krijgen. Conform het bestuursakkoord zal ik mij houden aan de stelling dat alle weggebruikers recht hebben op hun plaats op de openbare weg. Net zoals volgens mij trouwens ook alle weggebruikers hun plichten hebben wanneer zij zich in het verkeer begeven (iets wat bijvoorbeeld de Fietsersbond al eens durft vergeten). Met strikt dogmatisch denken en met onverdraagzaamheid tegenover elke mening die niet met de eigen visie strookt, komen we nergens. Maar precies dit laatste is misschien wel het einddoel van mensen als mevrouw Kums.

2 comments on “Ik behoor tot de 90% die het woord auto niet vies vindt

 1. dokje

  uw eigen auto is heilig , die van de andere is er teveel.
  Nog een jaar of tien en wij kunnen het toch niet meer betalen.
  Neem een optie op de toekomst, dit is zonder auto en openbaar vervoer.

 2. idierckx

  Op dit bericht kan ik alleen maar antwoorden met:
  Wat bent u zielig,M. Janssens.

Een reactie achterlaten

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.