Werken Laaglandlaan gestart

De eerste fase van de heraanleg van de Laaglandlaan gaat vandaag, maandag 15 september,van start. Het gaat om het stuk tussen de Michiel De Swaenstraat en de Ringlaan. Nog dit jaar zou de eerste fase moeten afgewerkt zijn. De werkzaamheden duren in totaal tot in de loop van november 2009. Tijdens deze periode van ruim 14 maanden is er over de brug van Sint-Lucas geen autoverkeer mogelijk van Ekeren naar Merksem. Fietsers kunnen er wel over.

Rioolaansluiting

Vermits het rioleringstelsel is overgedragen aan AWW-Aquafin wordt aan de huiseigenaar geen bijdrage voor het vernieuwen van de huisaansluiting meer gevraagd.
Nieuwe, scheurvrij rioolbuizen verhinderen het doorsijpelen van vervuild rioolwater in de bodem. Omdat ook het grondwater niet langer in de rioolbuizen kan dringen en zo afgevoerd kan worden, is het mogelijk dat het grondwaterpeil in uw buurt na de plaatsing van de riolen stijgt. Het is belangrijk te controleren of de wanden en vloeren van uw kelder waterdicht zijn. Zoniet bestaat de kans dat u vocht in de kelder krijgt. Bent u zelf geen eigenaar, breng uw huisbaas tijdig van dit mogelijk probleem op de hoogte. De stad kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
Tijdens de werken zal de rioolaansluiting tijdelijk onderbroken worden. Het afvalwater wordt dan afgevoerd via een open sleuf. We vragen u om rekening te houden met de arbeiders tijdens deze werken aan uw huisaansluiting.

Bereikbaarheid van de woningen

Tijdens de werken is de straat in principe niet toegankelijk met de wagen. De aannemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan voertuigen. Garages en garageboxen blijven in de mate van het mogelijke toegankelijk.
Na de rioleringswerken zal er zo snel mogelijk een tijdelijk overrijdbare fundering worden aangelegd. Hou er echter rekening mee dat je woning gedurende een periode van drie tot vijf weken niet met de wagen te bereiken is.
Voetpaden worden pas opgebroken als de overrijdbare fundering aangelegd is. De voetpaden blijven gedeeltelijk begaanbaar.
Het Lindenboomplein blijft zoveel mogelijk bereikbaar met de wagen. Mogelijk zijn er korte periodes dat het plein niet met de wagen te bereiken is. Deze onderbrekingen worden meegedeeld aan de bewoners.
Het Kastanjeboomplein blijft altijd bereikbaar.
De andere zijstraten blijven altijd bereikbaar via de achterliggende straten.

Omleidingen

Voor het autoverkeer: omleiding via het Laar, Bredabaan en Ringlaan.
Voor (brom)fietsers: omleiding via Michiel De Swaenstraat , Hadewijchstraat, Alkstraat, Kwadeveldenplein, Gansstraat, Zilvermeeuwstraat en Kwadeveldenstraat.
In de Roekstraat en Michiel De Swaenstraat is tijdelijk dubbel richtingsverkeer mogelijk.
De sportvelden blijven bereikbaar. De paadjes tussen Laaglandlaan en Zwaantjeslei worden afgesloten voor voertuigen.
Tijdens de hele duur van de werken rijdt bus 66 niet meer langs de Laaglandlaan. Bus 33 blijft tijdens de eerste fase volgens het vaste traject rijden.

Huisvuil

Wanneer het wegdek opgebroken is, kan de vuilkar niet meer tot voor uw woning rijden. Men vraagt de bewoners om het huisvuil aan te bieden op de hoek van één van de straten.

Tijdens de eerste weken van fase 1:

Bewoners van Laaglandlaan tussen de Roekstraat en de Michiel De Swaenstraat: breng het huisvuil naar één van beide straathoeken.
Bewoners van Roekstraat: breng het huisvuil tot op de hoek van de Laaglandlaan of de Hendrik Van Veldekesstraat. Dit is nodig omdat de vuilkar in de straat niet kan keren of achteruit rijden.
Na het opbreken van het wegdek tussen de Roekstraat en de Volkstuinlei:

Bewoners van het Lindenboomplein: breng het huisvuil tot op de hoek met de Laaglandlaan.
Bewoners van de Laaglandlaan tussen de Roekstraat en de Michiel De Swaenstraat: breng het huisvuil naar de hoek van de Roekstraat of bij voorkeur naar de hoek met de Michiel De Swaenstraat.
Bewoners van de Laaglandlaan tussen Volkstuinlei en Roekstraat: breng het huisvuil tot op de hoek met de Volkstuinlei.
Bewoners van Roekstraat: breng het huisvuil tot op de hoek van de Laaglandlaan of bij voorkeur de Hendrik Van Veldekestraat.
Voor bewoners van het achterste stuk van de Laaglandlaan (even nummers 428-470 en oneven nummers 669-847) verandert de ophaaldag van woensdag naar donderdag voor de volledige duur van de werken.

Na de werken

De aannemer strooit zand op de voetpaden. Dit dient om de voegen tussen de stenen op te vullen. Dit zand mag je niet weg vegen, anders kunnen er later verzakkingen ontstaan.

We willen u er ook op attent maken dat de bestrating na de uitvoering van de werken vijf jaar lang niet mag worden opengebroken. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan u hiervoor toelating krijgen.

Een reactie achterlaten

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.