Ontheffingsvraag voor modernisering Albertkanaal

Nv de Scheepvaart heeft een verzoek tot ontheffing ingediend bij de dienst MER voor zijn project rond de modernisering van het Albertkanaal. Het districtscollege van Merksem heeft hierop, net zoals het college van burgemeester en schepenen, zijn advies uitgebracht.

Het moderniseren van het Albertkanaal is een noodzakelijk project, om een betere verdeling van het vrachtverkeer van en naar de Antwerpse haven, mogelijk te maken. De invloed van dit project op de omgeving mag echter niet uit het oog verloren worden. Nv De Scheepvaart stelt in de vraag tot ontheffing voor om de parallelweg langs het kanaal, ter hoogte van de kop van het dok in Merksem, om te leggen naar de Carettestraat. Dat is echter in strijd met het strategisch Ruimtelijke Structuurplan Antwerpen. Het gebied wordt in dit plan erkend als een gemengde zone van wonen en gemengde industrie.

Het omleggen van de Vaartkaai naar de Carettestraat brengt het vrachtverkeer en de daarbij horende overlast dichter bij het woongebied. Het districtsbestuur van Merksem dringt erop aan om na de verbreding van het Albertkanaal, de Vaartkaai opnieuw aan te leggen over de volledige lengte van het kanaal. Om een volwaardig fietspad aan te kunnen leggen en een goede kwaliteit van het wegdek te garanderen, vraagt het district om de treinsporen, die nu over de Vaartkaai lopen, te verwijderen.

Het districtscollege adviseert voorliggende vraag tot ontheffing voorwaardelijk gunstig mits:

  • alle uitspraken in verband met de Kop van het dok van Merksem en de Carettestraat afhankelijk gemaakt worden van het gebiedsgericht planproces dat het provinciebestuur opstart (besluit deputatie 20 oktober 2011)
  • er naar de bedrijven toe meer duidelijkheid over het project verschaft wordt
  • er rekening gehouden wordt met de heraanleg van de Bredabaan
  • de Vaartkaai na de verbreding van het Albertkanaal opnieuw naast het kanaal komt te liggen in omstandigheden die het verkeer veilig laten doorstromen.

Een reactie achterlaten

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.