Inspraak in het project-MER Oosterweelverbinding

In september start de inspraakprocedure van de project-MER voor de Oosterweelverbindging. De project-MER (Milieu Effecten Rapport) onderzoekt welke gevolgen de Oosterweelverbinding kan hebben voor mens en milieu. In het kennisgevingsdossier beschrijven de experten de werken, de onderzoeksmethodes en geven ze aan welke effecten ze in kaart gaan brengen.

Het onderzoek gaat over de volgende onderdelen:

  1. de Scheldetunnel, die Linkeroever en Rechteroever verbindt
  2. het Oosterweelknooppunt zorgt voor een snelle verbinding van de Ring naar de haven en het Eilandje
  3. de Kanaaltunnels onder het Albertkanaal verbinden het Oosterweelknooppunt met de Ring bij Deurne en Merksem
  4. Ring Noord, het viaduct van Merksem wordt afgebroken en vervangen door sleuven en tunnels met een nieuwe aansluiting bij het Sportpaleis

In de wettelijk voorgeschreven procedure voor milieueffectrapporten is er een periode van 30 dagen voorzien waarin u het kennisgevingsdossier kan inkijken en bijkomende onderzoeksvragen kan suggereren.

Wat kan u allemaal vragen tijdens deze periode?

  • U kan varianten en alternatieven naar voren schuiven en vragen om die te vergelijken met het huidige project.
  • U kan vragen om mogelijke effecten te onderzoeken die niet vermeld worden in de kennisgeving.
  • U kan wijzen op bepaalde aandachtspunten en gebieden in de omgeving van het project waarop het project een impact kan hebben en die niet vermeld staan in het dossier.

Wat kan u tijdens deze periode niet?

Deze periode dient niet om formele bezwaarschriften in te dienen. Dat kan wel later tijdens het openbaar onderzoek van de bouwvergunning. U kan dan eventueel gebruik maken van het definitieve milieueffectenrapport om uw bezwaren te onderbouwen.

U kunt het kennisgevingsdossier bekijken in het districtshuis van Merksem of op de website van de dienst Mer (http://www.lne.be/themas/milieueffectrapportage/inspraak/lopende-inspraakprocedures – klikken op ‘Lopende inspraakprocedures’) of de website van nv BAM, http://www.oosterweelverbinding.be/

Hoe kan u reageren?

U kan extra suggesties doen voor de aanpak van dit milieueffectenrapport met behulp van een inspraakformulier dat ter plaatse beschikbaar is. U vindt het ook op de website van LNE Vlaanderen.

U kan uw opmerkingen en reacties bezorgen per post aan

  • Dienst Mer van LNE, Project-MER Oosterweelverbinding, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel
  • College van burgemeester en schepenen, stadsontwikkeling,  Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

via e-mail mer@vlaanderen.be of milieuvergunningen@stad.antwerpen.be

 

Een reactie achterlaten

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.