Clean 4 Climate

Een aantal leerlingen uit het 4° middelbaar van de Sint Ludgardisschool in Merksem heeft naar aanleiding van de klimaatbetogingen besloten om zelf concrete acties te ondernemen. Zij willen meer doen dan betogen en willen zelf het goede voorbeeld geven door opruimacties te organiseren. Dit doen ze onder de naam “Clean 4 Climate”. Na een eerste opruimactie op het Kroonplein, werden zij door het districtsbestuur ontvangen. Ze bezorgden hun voorstellen en het bestuur gaf daar een antwoord op. Morgen, 30 mei, plannen zij een volgende opruimactie op en rond het Kroonplein.

De vragen van de jongeren & het antwoord vanuit het district.

De leerlingen bezorgden het district een lijst met aandachtspunten. Hieronder ziet u deze punten, met daaronder kort de reactie van het bestuur.

Algemene opmerking vanuit het districtsbestuur : “Alhoewel klimaat geen districtsbevoegdheid is, werd in ons bestuursakkoord gepoogd om binnen onze beperkte mogelijkheden van bevoegdheden, personeel en budget ons steentje bij te dragen aan een klimaatvriendelijk, proper en groen Merksem.”

Een proper Merksem

 • Vuilbakken waar mogelijk :
  Is reeds opgenomen in ons bestuursakkoord : punt 23 bladzijde 4 : onderzoek waar nood is aan extra vuilbakken
 • Vuil niet op straat gooien :
  Is reeds opgenomen in ons bestuursakkoord : punt 22 bladzijde 4 : er op toezien dat de Stad de nodige maatregelen neemt om de strijd tegen sluikstort snoeihard aan te gaan, waarbij er zowel moet ingezet worden op preventie, sensibilisering als sanctionering
 • Beloningssysteem met sticker minder plasticvrije winkels
  Te bekijken met de handelaars

Minder afval en meer recyclage

 • brooddoos en drinkbus promoten op jaarlijkse marktdag, bv met uitdelen van brooddozen waar iets op staat van Merksem
  Het district werkt een voorstel uit om bij de jaarlijkse ontvangst van vrijwilligers en bij de ontvangst van de nieuwe inwoners een brooddoos met het logo van Merksem uit te delen.
 • herstelateliers promoten voor vrijwilligers in Merksem waar mensen hun spullen die stuk zijn naar toe kunnen brengen en die dan hersteld worden
  Blinken is reeds mee bezig met een repair café
  De Kringwinkel hersteld kapotte spullen en verkoopt die dan
 • Verenigingen aanzetten om herbruikbare bekers te gebruiken :
  Dat wordt reeds door het district en door een aantal partners toegepast :
  tijdens het Zomerpark, herbruikbare bekers inruilen tegen waarborg
  tijdens de 11 juli viering herbruikbare bekers, bestek en servies wordt gebruikt

Merksem, goed voor het klimaat

 • fietsstallingen in straten waar fietsen veilig kunnen vastgezet worden voor mensen die geen garage hebben
  Is reeds opgenomen in ons bestuursakkoord : punt 25 bladzijde 5 : meer fietsers betekent ook meer fietsenstallingen . . .
 • Autoverkeer bannen in straten voor ingang van scholen tijdens uren wanneer school begint en eindigt
  Is reeds in ons bestuursakkoord opgenomen : punt 32 bladzijde 6 : daarnaast onderzoeken we samen met de scholen, die daartoe bereid zijn, en in overleg met de buurt, de mogelijkheid tot invoering van schoolstraten in ons district
  de eerste schoolstraat loopt vanaf 29 april eerstkomend tem 31 december als proefproject in de Ullenshofstraat aan het Groenendaelcollege
 • op alle openbare gebouwen zonnepanelen plaatsen + een plan maken om alle gebouwen te isoleren + bewoners de kans geven om mee te investeren in energie besparende maatregelen of zonnepanelen
  Deze zaken liggen niet binnen onze mogelijkheden omdat we geen gebouwen onder ons hebben als district, alle openbare gebouwen in ons district zijn eigendom van de Stad of van Vespa
 • onderzoeken of warmtenetwerken mogelijk zijn met restwarmte van de vele bedrijven in Merksem
  Ook dit valt buiten onze mogelijkheden omdat we geen personeel rechtstreeks kunnen aansturen en er daar geen technisch geschoold personeel voor te vinden is zelfs niet binnen het stadspersoneel
 • voertuigen die eigendom zijn van de gemeente op termijn vervangen door nu-uitstoot wagens
  Wij hebben geen eigen voertuigen, we hebben enkel een dienstvoertuig ter beschikking van de Stad en dat is een hybride voertuig
 • meer groen en water doorlaatbare plekken op pleinen
  Is reeds in ons bestuursakkoord opgenomen : punt 19 bladzijde 4 : we willen waar mogelijk ontharden : minder asfalt, meer doorlaatbare ondergronden
 • een gemeenschappelijke groententuin :
  Is reeds opgenomen in ons bestuursakkoord : punt 18 bladzijde 4 : het district moedigt het onderhouden van buurttuinen aan
  Een samentuin is reeds aanwezig in de Borrewaterstraat (samentuin ’t Dokske), op de hoek van de Kluizeveldenstraat en Bordink (samentuin De Duifkes) , en aan het Fort van Merksem (samentuin ‘t Zwaantje
  ‘tWinkeltje is een klimaatrobuuste tuin aan het ontwikkelen

Het districtsbestuur geeft ook volgende extra ’s mee die reeds voorzien zijn in het bestuursakkoord :

 • punt 12 bladzijde 3 : we willen het wild natuurlijk groen verder uitbreiden
  Zo willen we o.a. met Natuurpunt als partner en beheerder het stuk reservatiestrook tussen de verkeerswisselaar en de Laaglandlaan verbinden met de natuurgebieden in Ekeren zoals de Oude Landen
 • punt 14 bladzijde 3 : we ijveren ervoor om de bestaande natuurgebieden te behouden, te versterken en waar mogelijk te verbinden.
  Zo brengen we o.a. groende accenten aan in de Reyenlanddreef om op die manier het recreatiegebied Distelhoek via de Lambrechtshoekenlaan aan te sluiten op het Groen Hart Merksem.
 • punt 15 bladzijde 3 : in parken moet het aangenaam zijn om te wandelen, zitten en spelen
  het kan nooit de bedoeling zijn om gezonde bomen te rooien, . . . het groene karakter van Merksem dient behouden te blijven
  naast het onderhouden en proper houden van de omgeving willen we een goed perkbeheer met aandacht voor een diversiteit aan planten en dieren
 • punt 18 bladzijde 4 : het district moedigt kleinschalige projecten aan zoals het vergroenen van voortuintjes, en het aanleggen van geveltuintjes
 • punt 21 bladzijde 4 : volkstuinen vinden we belangrijk als sociaal en gezond tijdverdrijf
 • punt 26 bladzijde 5 : we pleiten voor de plaatsing van extra velostations, onder meer ter hoogte van het Jan Palfijnziekenhuis en verder naar het noorden toe
 • punt 27 bladzijde 5 : Merksem moet steeds bereikbaar zijn met betrouwbaar openbaar vervoer
 • punt 28 bladzijde 5 : we pleiten voor een Antwerps voorstadsnet om het doorgaand autoverkeer in Merksem te verminderen
 • punt 29 bladzijde 5 : alternatieve vervoersmodi met een meerwaarde zoals de waterbushalte aan de fietsersbrug krijgen van het district een positieve respons
 • punt 33 bladzijde 6 : we stimuleren het gebruik van deelwagens en steunen daarom bedrijven zoals Poppy en Cambio, waar nodig worden voorbehouden parkeerplaatsen voorzien
 • punt 34 bladzijde 6 : Merksemnaren die gebruik maken van een elektrisch voertuig en niet de mogelijkheid hebben dit inpandig te parkeren en/of op te laden, moeten gebruik kunnen maken van daartoe voorziene parkeerplaatsen en infrastructuur zoals laapalen op het openbaar domein
 • punt 56 bladzijde 9 : overal in de stad is deeleconomie in opmars, zo ook in Merksem, we bekijken op welke manieren we bestaande en nieuwe initiatieven kunnen ondersteunen

Hierbij wil ik toch ook van de gelegenheid gebruik maken om een project onder de aandacht te brengen dat binnen de Stad Antwerpen en haar 9 districten loopt : de Actie WerKlimaat. Hiermee inspireert Energie en Milieu Antwerpen (EMA) de werknemers van de Stad Antwerpen om energie te besparen op de werkplek.
De personeelsleden die in het districtshuis te Merksem werken nemen ook deel aan WerKlimaat. In het kader van deze actie wordt maandelijks een mail met tips rondgestuurd met tips voor de besparing op energie, klimaat en budget. De tips voor maart handelden over verlichting en het computergebruik.
Deze actie is dit jaar aan zijn 10 editie toe, Merksem neemt sedert 2011 deel. Door maandelijks de aandacht te vestigen op een energiebesparend punt wordt een gewoonte aangekweekt bij de personeelsleden.

Zoals jullie konden horen hechten wij als bestuur zeker belang aan het klimaat en het milieu. We proberen op deze manier mee onze schouders zetten onder het in stand houden van een proper en leefbaar Merksem. We zullen de komende bestuursperiode dan ook zeker en vast de Merksemnaren aanmoedigen en sensibiliseren om hetzelfde te doen.

Een reactie achterlaten

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.