Merksem keurt meerjarenplanning 2020-2025 goed

De Merksemse districtsraad keurde donderdagavond de financiële meerjarenplanning 2020-2025 goed. Het bestuursakkoord, dat begin 2019 goedgekeurd werd, wordt in deze meerjarenplanning concreet gemaakt.

Het district Merksem voorziet in een jaarlijks exploitatiebudget van gemiddeld 1.075.000 euro aan werkingsmiddelen. Ook deze legislatuur ligt de nadruk van het district op investeringen. Het investeringsbudget bedraagt in totaal over de zes jaar 14.589.500 euro.

Budgettair realisme staat centraal in het beleid van het district Merksem. De stedelijke dotatie wordt maximaal aangewend om op een verantwoorde en financieel gezonde manier het bestuursakkoord optimaal te realiseren.

Slim investeren in het openbaar domein

Het district investeert in zijn straten en pleinen met aandacht voor (verkeers)veiligheid, bereikbaarheid en comfort voor alle weggebruikers. Waar de riolering bijvoorbeeld aan vernieuwing toe is, wordt meteen in een volledige heraanleg van de straat voorzien. Verkeersveilige maatregelen worden gefaseerd ingepland met specifieke aandacht voor schoolomgevingen. Verder worden er op enkele locaties extra fietsstallingen geplaatst om fietsers het comfort te bieden dat ze verdienen.

Het grootste project, met een budget van maar liefst 2,85 miljoen euro, wordt de heraanleg van de volledige Catershoflaan, van het Kroonplein tot de Lange Bremstraat. Het district wil de bewoners van deze straat graag betrekken bij het uittekenen van de plannen voor de heraanleg en start daarom een participatietraject op.

Andere straten die het district deze legislatuur wil aanpakken zijn onder andere de Trammezandlei, Doelhofstraat, Akkerbouwstraat, Carrettestraat, Gasthuishoevestraat en Rustoordstraat.

Masterplan ’t Dokske

Het district Merksem kiest er bewust voor om extra aandacht te besteden aan de buurt ’t Dokske. De visie rond de ontwikkeling van deze omgeving wordt in een geïntegreerd masterplan gegoten. Daarin staan kansen en keuzes om de buurt op ruimtelijk, sociaal en economisch vlak kwaliteitsvol te laten groeien.

Kwalitatief groen versterkt het district

Merksem zet in op het behoud en onderhoud van het bestaande groen in zijn openbaar domein en parken. Het district wil ook verder vergroenen. Zo wordt het van de gemeente Schoten aangekochte gedeelte van het Bouckenborghpark opgeruimd en ingericht. De Ryenlanddreef krijgt groene accenten waardoor de parken van het Groen Hart van Merksem worden verbonden met recreatiedomein Distelhoek.

In het Gemeentepark wordt de oude vogelkooi vervangen door een modern exemplaar. Door de volledige heraanleg van de Gaston Berghmansdreef wordt de toegang tot het Bouckenborghpark opnieuw een aangename plek om te vertoeven.

Het district moedigt de Merksemnaren via subsidies ook aan om zelf groenacties te organiseren, zoals de gezamenlijke aanleg van geveltuinen en het onderhoud van buurtbomen. Voor smalle straten wordt bekeken of het mogelijk is groenslingers aan te brengen.

Aandacht voor alle Merksemnaren

Merksem wil jongeren fysieke en psychische ruimte bieden en ondersteunt daarom verschillende organisaties. De focus ligt op jeugdwerkingsinitiatieven die integratie en diversiteit bevorderen. Zo kunnen Kras Jeugdwerk, Voluntas vzw en Jongerencentrum Bouckenborgh rekenen op een toelage. Ook jeugdverenigingen krijgen financiële steun voor hun werking, net als de gevestigde waarden Slorarock en Twentyfoor, festivals voor en door jongeren.

Met initiatieven zoals Speelkasteel tijdens de schoolvakanties en de Buitenspeeldag heeft Merksem een mooi vrijetijdsaanbod voor kinderen. In deze legislatuur krijgen ook tieners meer aandacht in het jeugdaanbod van het district. Nieuw is bijvoorbeeld het juniorteam. Twaalf 12-jarigen verdiepen zich gedurende 12 maanden in maatschappelijk relevante thema’s en komen daarover met standpunten naar buiten.

Speel- en sportterreinen worden vernieuwd volgens ouderdom. In deze legislatuur staan de speeltuinen van Wijngaardberg, Winterling, Kastanjeboomplein, Hof ter Heyde en Speelpleinstraat op de planning. Jongeren kunnen uitkijken naar een nieuw skatepark in het Roosendaelpark en een multifunctionele infrastructuur voor urban sports in het Fort.

Het district helpt mee eenzaamheid te bestrijden door senioren aan te moedigen actief te blijven deelnemen aan de samenleving. Het ondersteunt daartoe activiteiten voor senioren, door Zorgbedrijf Antwerpen en andere partners, en leidt senioren via kortingscheques toe naar het aanbod van het cultuurcentrum. Om de digitale vaardigheden van de Merksemse senioren verder te ontwikkelen, worden er nog steeds gratis computerlessen aangeboden. Merksem pleit ook voor een dienstencentrum in domein Distelhoek, in samenwerking met Zorgbedrijf Antwerpen. Tot dat gerealiseerd is, blijven senioren echter terechtkunnen in het seniorenlokaal in domein Distelhoek.

Via diverse initiatieven, zoals netwerking met de lokale middenstand, feestverlichting tijdens de eindejaarsperiode en de ondersteuning van lokale markten en foren stimuleert het district de lokale economie.

Dierenwelzijn krijgt aandacht door sensibiliseringsacties en een jaarlijkse toelage voor een vereniging die zich inzet voor diereninitiatieven. De mogelijkheden worden bekeken om nog een extra grote hondenloopzone te realiseren.

Samenwerken met partners

Het districtsbestuur wil zijn beleid mede realiseren door een dynamische samenwerking met allerhande partners. Er worden betoelagingsovereenkomsten afgesloten met Jongerencentrum Bouckenborgh, vzw Lokaal cultuurbeleid, Zorgbedrijf Antwerpen, Rode Kruis Merksem, Imkerij Merksem, Koninklijke Kring voor Heemkundige Merksem, carnavalsvereniging Den Deugeniet, Kras Jeugdwerk, Gezinsbond, Nieuw Merksems Kamertheater, Schaal Sels en de Stroboerenmarkt, Bescherm- en actiecomité Fort van Merksem, Volkstuinen Merksem en Nationale Vriendenkring der Veteranen van de Strijdkrachten (NVVS).

Ook de adviesraden voor cultuur, jeugd, sport en senioren zijn belangrijke gesprekspartners bij het maken van beleidsbeslissingen.

Het district Merksem gelooft in de kracht van zijn inwoners en stimuleert participatie door burgers, bewonersgroepen, verenigingen en scholen op verschillende manieren. Gemeenschapsvormende projecten en buurtinitiatieven worden financieel ondersteund via subsidies. Projecten die de leefomgeving van de Merksemnaren verbeteren, worden mogelijk gemaakt via het wijkbudget. Vermits de vrijwillige inzet van honderden Merksemnaren van onschatbare waarde is, wenst het district zijn vrijwilligers jaarlijks te bedanken tijdens de Week van de Vrijwilliger.

Een dynamisch Merksem

Merksem wil haar inwoners motiveren om te sporten en te bewegen. De vele sportclubs die het district rijk is, zijn daarbij een onmisbare schakel. Ze worden ondersteund en het district zorgt voor actieve toeleiding, bijvoorbeeld door Merksemse leerlingen kennis te laten maken met de clubs tijdens scholensportdagen.

In het nieuwe meerjarenplan is er ook aandacht voor schoolsport, zodat bewegen voor jonge Merksemnaren een dagdagelijkse vanzelfsprekendheid wordt.

Het district ondersteunt en organiseert zelf sportevenementen om ook de niet-reguliere sporter te bereiken en de kracht van sport te gebruiken om Merksem positief in beeld te brengen. Zo komt er als opvolger voor Fietseling een nieuw evenement waar alles wat zich op menselijke kracht en wielen voortbeweegt centraal komt te staan, en hoopt het bestuur dat de Halloween Survival Run uitgroeit tot een klassieker.

Topsportevenementen zoals het internationaal Atletiekgala, Antwerp Handball Tournament van atletiekclub OLSE en het gymgala van Klimop RT kunnen opnieuw op steun rekenen.

Alle Merksemnaren moeten de kans krijgen om zich op cultureel vlak te ontplooien. Het is dan ook de ambitie van het districtsbestuur om alle inwoners bekend te maken met het culturele aanbod en de historische troeven van Merksem. Met een academie voor beeld, muziek, woord en dans, een bibliotheek, een cultuurcentrum, een ontmoetingscentrum, een museum, een actieve heemkundige kring en talloze culturele verenigingen heeft Merksem immers veel te bieden.

Via de vzw Lokaal Cultuurbeleid, een instrument waarin alle cultuurpartners betrokken worden, is er een goede geïntegreerde werking op het vlak van cultuur. Streetart en lokaal erfgoed maken volwaardig deel uit van het Merksemse cultuurbeleid en worden verder gestimuleerd en in de kijker gezet, bijvoorbeeld door regelmatige deelname aan Erfgoeddag en Open Monumentendag. Succesvolle lokale, wijkgebonden initaitieven zoals het initiatief ‘Filmstraten’ van voorbije zomer, Vuurfeest, Circusplein en Muziek in de wijk, worden verdergezet.

De fierheid van de Merksemnaar wordt geprikkeld door de organisatie van grote evenementen. Schaal Sels en de Stroboerenmarkt, de dameswielerwedstrijd Merxem Classic, de Kunst-, Ambachten- en Rommelmarkt, Cluysekermis , de Vredesfeesten, Zomerpark en het Feest van de Vlaamse Gemeenschap, zijn evenementen waarvan het districtsbestuur hoopt dat ze veel volk op de been blijven brengen.

MXM: een nieuw, driemaandelijks magazine

Merksem zet in op digitale communicatie via haar website en sociale media, maar kiest ook voor een eigen driemaandelijks magazine met relevante informatie voor de Merksemnaren, een uitgebreide kalender en authentieke en boeiende verhalen uit het district. MXM valt begint december voor het eerst in elke Merksemse brievenbus.

De zogenaamde ‘lichtkranten’ op enkele strategische plaatsen in het district worden in de loop van de legislatuur vervangen door ledschermen.

Adviesbevoegdheid

Tot slot zal het district Merksem zijn adviesbevoegdheid ten volle benutten en de Merksemse thema’s op de verschillende beleidsniveaus opvolgen. Een veilig, bereikbaar, proper en leefbaar district is daarbij steeds het uitgangspunt.

Een reactie achterlaten

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.