Proefsleuvenonderzoek kruispunt Frans de l’Arbrelaan met Minister Delbekelaan

Op maandag 26 november start de Vlaamse Waterweg nv met het graven van proefsleuven op het kruispunt Frans de l’Arbrelaan met Minister Delbekelaan. Dit proefsleuvenonderzoek is ter voorbereiding van de werken aan de Gabriël Theunisbrug. Deze werken duren 2 weken.

Werken

Op verschillende plaatsen op het kruispunt graaft de aannemer proefsleuven, zowel op de rijweg als op het fiets- en voetpad. Per dag graaft de aannemer een drietal sleuven die meteen worden hersteld. Dit onderzoek zal twee weken duren.

Het onderzoek wordt uitgevoerd als voorzorgsmaatregel. Tijdens de werken in de Frans de l’Arbrelaan werd in een proefsleuvenonderzoek namelijk plaatselijk een kleine overschrijding vastgesteld van de toegelaten hoeveelheid asbest gevonden. Daarom wordt in de oude fundering van het kruispunt onderzocht of er sporen van asbest aanwezig zijn. De resultaten van dit onderzoek zullen bepalen of en welke extra maatregelen er eventueel genomen moeten worden bij de heraanleg. De resultaten van het asbestonderzoek zullen in december gekend zijn.

Tijdens het graven van de sleuven worden alle nodige maatregelen getroffen zodat er geen gevaar is voor omwonenden of voor de werknemers zelf.

Hinder

Er wordt tijdelijk één rijstrook ingenomen ter hoogte van de proefsleuven. Op de Minister Delbekelaan gebeurt dit uitsluitend buiten de spitsuren om de hinder voor doorgaand verkeer te beperken. Plaatselijk geldt een tijdelijk parkeerverbod. Fietsers en voetgangers kunnen steeds de werfzone passeren.

Gabriël Theunisbrug

Begin 2019 plant Vlaamse Waterweg nv voorbereidende werken voor het verhogen van de Gabriël Theunisbrug. Deze werken omvatten het afbreken van de bestaande kaaimuur onder de brug op de rechteroever (kant Merksem) en het omleiden en inkokeren van de bestaande rivier het Schijn op de linkeroever (kant Sportpaleis). Onder het kruispunt Frans de l’Arbrelaan met Minister Delbekelaan worden dan ook de eerste waterleidingen aangelegd.

Vanaf april 2019 starten de eigenlijke vernieuwingswerken aan de Gabriël Theunisbrug. Eerst bouwt de Vlaamse Waterweg nv een deel van de nieuwe brug naast de huidige brug. Nadien wordt de bestaande brug afgebroken, zodat er ruimte is om de tweede helft van de nieuwe brug te bouwen.
Door eerst een nieuwe brug langs de bestaande brug te bouwen, is er altijd verkeer mogelijk en blijft de hinder enigszins beperkt. Het autoverkeer kan steeds over één rijstrook in elke richting blijven rijden en de tramverbinding blijft tijdens de werken behouden. Ook fietsers en voetgangers zullen altijd over de brug kunnen passeren.

Een reactie achterlaten

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.