Open Vld: Verschuif lokale belastingdruk van handelskernen naar grote baanwinkels

Naar aanleiding van wegtrekkende winkels op de Antwerpse Meir wil Open Vld Antwerpen een verschuiving van de belastingdruk. Die zou ondernemers op zowel grote bovenlokale handelsstraten als lokale noodlijdende handelskernen zoals de Bredabaan in Merksem zuurstof en nieuwe impulsen moeten geven. Concreet wil de partij de opcentiemen op die handelskernen verlagen en verschuiven naar grote baanwinkels.

De voorbije weken kwamen er verschillende berichten over winkels die wegtrekken van de Antwerpse Meir. Zo sluit de laatste P&C de deuren en verhuist Damart naar een andere locatie in Antwerpen. Sinds 2017 zou de Meir een kwart passanten verloren hebben. Later kwam ook het bericht dat de Meir uit de top 10 van de belangrijkste Europese winkelstraten is gevallen.

Retailexperts duiden op de opkomst van e-commerce maar ook dat er nog altijd extra retailruimte bij komt, vooral dan buiten de stad en de agglomeratie.

Open Vld ziet gelijkenissen met wat eerder gebeurde in de lokale handelskernen van de districten, in het bijzonder de Bredabaan in Merksem. Op die straat speelt ook mee dat door de historisch hoge kadastrale inkomens, vastgesteld in de jaren 70, de huurprijzen er kunstmatig hoog worden gehouden.

Met zowel de noodlijdende lokale handelskernen als de terugval op de Meir in het achterhoofd wil Open Vld Antwerpen dat er werk wordt gemaakt van een lokale fiscale hervorming. Dat zou kunnen door in de handelskernen de opcentiemen op de onroerende voorheffing te verlagen. In de vorige Vlaamse regering maakte minister Bart Tommelein (Open Vld) het mogelijk
dat gemeenten die opcentiemen differentiëren over hun grondgebied.

Vanuit de Merksemse Open Vld werd er in 2018 sterk campagne gevoerd om gebruik te maken van die mogelijkheid.
De liberale onderhandelaars slaagden er ook in om dit in het stedelijke bestuursakkoord te krijgen dat N-VA, sp.a en Open Vld sloten..

Concreet wil Open Vld dat het college onderzoekt of de opcentiemen in de verscheidene handelskernen
drastisch verlaagd kunnen worden. Om de maatregel budgetneutraal te houden stelt de partij voor om de opcentiemen te verhogen op de talloze grote baanwinkels die er maar blijven bijkomen buiten de stedelijke woon- en handelskernen.

Merksems districtsraadslid Bavo De Mol:
“Je kan pas creatieve ondernemers en ketens terug naar handelskernen zoals
de Bredabaan lokken als je hen een eerlijk en realistisch fiscaal kader kan voorschotelen. Lokale ondernemers doen onze stad bruisen en zijn de steunpilaren van het sociale weefsel en het maatschappelijke leven in de buurt. Het is tijd om de historische fiscale
scheeftrekking recht te zetten.”

Vlaams Parlementslid Willem-Frederik Schiltz:
“We moeten voluit kiezen voor onze stad. Onze stad is gebaat bij levende
en bruisende handelskernen. Dat heeft ook voordelen op vlak van mobiliteit, ecologie en sociale controle. De fiscale overdruk op deze handelskernen verschuiven naar grote baanwinkels is dus maatschappelijk verantwoord. Het is een kwestie van rechtvaardigheid.”

Een reactie achterlaten

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.