Verfraaiingswerken Vaartkaai – Straatsburgdok Noordkaai

In mei 2019 besliste de stad om naar aanleiding van het tragisch overlijden van Julie Van Espen een ruimtelijke veiligheidsscan te uitvoeren van het gebied Dokske-Duvelshoek-Sportpaleis-Albertkanaal. Er werden
maatregelen geformuleerd binnen 4 thema’s: verlichting, cameratoezicht, sociaal-veilige werfomgeving en alternatieve maatregelen voor plekken met weinig sociale controle. De fietsverbinding langs het Albertkanaal werd ondertussen beter verlicht en er kwam één extra camera op het traject, binnenkort wordt er nog een tweede camera in gebruik genomen. Met Lantis werden ook afspraken gemaakt over een veilige werfomgeving. Vanaf dinsdag 2 juni voert de stad Antwerpen verfraaiingswerken uit in de Vaartkaai en het Straatsburgdok Noordkaai.

Project veiligheidsbeleving, in samenwerking met Mooimakers

Om de veiligheidsbeleving van het volledige traject te verbeteren, wordt er sterk ingezet op de properheid van de fietsverbinding langs het Albertkanaal (tussen de brug Van den Azijn en het Straatsburgdok Noord) en worden de pijlers van de bruggen verfraaid via Streetart.

Vanaf begin juni 2020 wordt al het zwerfvuil en sluikstort opgeruimd, het groen gesnoeid en onkruid verwijderd. Het jaagpad, Vaartkaai, Carrettestraat en Straatsburgdok Noordkaai worden intensief geveegd en de rioolkolken warden gereinigd. De Vlaamse Waterweg zal in die periode de oneffenheden in het Jaagpad herstellen.

Street Art Antwerp engageert zich om een kunstwerk te maken voor alle slachtoffers van seksueel geweld. Ze zullen dit realiseren op de blinde muur van het bedrijf Candico, vlak naast de Burgemeester Gabriel Theunisbrug. Bijkomend zal de stad samen met hen de veiligheidsbeleving van de onderdoorgangen van de bruggen verbeteren. Dit door streetart te voorzien op de pijlers van de brug van de Antwerpse Ring, de muur van de spoorwegbrug en de pijlers van de Noorderlaanbrug. De afgeleverde kunstwerken krijgen nadien ook een plaatsje in de Street Art Antwerpen-toer. Ondertussen werden 4 zitbanken en 2 papiermanden geplaatst ter hoogte van de bocht van het Albertkanaal.

De stad Antwerpen gaat voor dit project een samenwerking aan met Mooimakers, het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG.

De verfraaiingswerken nemen de hele maand juni in beslag, tijdens deze periode blijven het jaagpad en de Vaartkaai – Straatsburgdok Noord bereikbaar voor fietsers, voetgangers en verkeer.

Meer camera’s op het fietstraject

Sinds 2019 staat ter hoogte van de oversteekplaats aan de Ijzerlaan waar de fietsbrug eindigt (ter hoogte van de Samberstraat) één camera die de ruime omgeving 360 graden in beeld brengt, Er kwam ondertussen één camera bij ter hoogte van de Eugeen Meeusstraat aan de Vaartkaai. Binnenkort wordt er een veiligheidscamera in gebruik genomen ter hoogte van het Lucerna College in Merksem naast de Ijzerlaanfietsbrug.

Een betere verlichting

Vernieuwde delen

De delen van het fietstraject langs het Albertkanaal die de afgelopen jaren werden vernieuwd, namelijk de Ijzerlaanfietsbrug en aansluitende delen van het jaagpad en de onderdoorgang van de brug van den Azijn, zijn goed verlicht.

Andere stukken van het jaagpad waren echter niet verlicht. Deze donkere delen van het jaagpad krijgen extra verlichting.

Jaagpad tussen Oostkaai en Theunisbrug

De kaaimuur en het jaagpad tussen de Oostkaai en de Burgemeester Gabriel Theunisbrug worden heraangelegd.

In afwachting van de definitieve verlichting na die heraanleq werd tijdelijke verlichting geplaatst. Bovendien komen er aan de verlichtingspalen extra armaturen die zullen worden gericht naar het fietspad.

Het deel tussen de Ijzerlaanfietsbrug en de Noorderlaanbrug wordt ontoegankelijk zodra de werken aan de Oosterweelverbinding hier starten Alle verkeer wordt vanaf dan omgeleid. Als tijdelijke maatregel werd er verlichting voorzien.

Sociaal-veilige werfomgeving

Het gebied is een aaneenschakeling van werven. Er werden al een aantal maatregelen genomen om de veiligheid voor de fietsers te verbeteren:

  • Er kwam een tijdelijke afscheiding tussen het kanaal en het fietspad onder de Burgemeester Gabriel Theunisbrug.
  • De begroeiing op de rand van de Burgemeester Gabriel Theunisbrug werd gesnoeid.
  • De afgekoppelde elektriciteitskast onder de brug van de Ring werd weggehaald.

In de toekomst, zeker tijdens de werken aan de Oosterweelverbinding die ook op dit gebied een impact zullen hebben, zal er extra aandacht besteed worden aan een overkoepelend werftoezicht. Dat om de veiligheid te verhogen op de fiets- en voetpaden en in de woonbuurten in de omgeving van de werken Hierover maakten de stad Antwerpen en Lantis samen een ‘checklist veilige werfomgevinq’ die wordt toegevoegd aan de bestekken van Lantis. Tenslotte blijft de stad verder inzetten op verhoogd toezicht in functie van veiligheid in de omgeving.

Een reactie achterlaten

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.