Uitbreiding zones 30 in district Merksem

In het district Merksem worden 3 bestaande zones 30 uitgebreid.

“De stad wil met de zones 30 de verkeersveiligheid en leefbaarheid van woonwijken vergroten,” aldus schepen voor mobiliteit Koen Kennis. “Met een lagere, veilige rijsnelheid in woonstraten willen stad en district een aangenaam woonklimaat garanderen, een betere verstandhouding tussen alle weggebruikers, een vlottere doorstroming en minder doorgaand verkeer.”

Studies tonen bovendien aan dat een reductie van de gemiddelde snelheid met 1 km/u kan leiden tot 3% minder ongevallen en 5% minder verkeersslachtoffers.

Omgeving Jan Palfijn

Het gedeelte Laaglandlaan, tussen de Korte Bremstraat en het einde van de bebouwde kom, wordt mee opgenomen in de bestaande zone 30. In de straat liggen een kleuter- en lagere school en een speeltuin, en er gebeuren veel oversteekbewegingen. Hierdoor ontstaat ook een meer logische afbakening van de zone 30. In de Laaglandlaan zijn al een aantal snelheidsremmende maatregelen aanwezig.

Omgeving Campiniastraat-Winterling

De bestaande zone 30 tussen de Groenendaallaan, de Ingenieur Menneslaan en de Vaartkaai wordt uitgebreid met de Campiniastraat. Dankzij de uitbreiding krijgt de bestaande zone 30 een meer logische afbakening die alle lokale woonstraten van de woonwijk omvat.

Kern Merksem

De Frans de L’Arbrelaan werd bij haar heraanleg ingericht volgens de principes van een lokale woonstraat. Daarom wordt deze straat nu ook opgenomen in de bestaande zone 30 ‘Kern Merksem’. Dankzij de uitbreiding krijgt ook deze bestaande zone 30 een meer logische afbakening die alle lokale woonstraten van de woonwijk omvat.

Een reactie achterlaten

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.