Open Vld wil bord met historische duiding bij graf nazicollaborateur August Borms

Het graf van veroordeeld nazicollaborateur August Borms blijft gemoederen verhitten. Het graf werd onlangs met belastinggeld hersteld maar is nu opnieuw gevandaliseerd. De Merksemse Open Vld stelt voor om de wetenschappelijke adviesraad terug bijeen te roepen en hen te vragen een oplossing voor het graf uit te werken. Volgens fractieleider Bavo De Mol zou men op z’n minst een bord met historische duiding bij het graf moeten plaatsen. Hij heeft daarvoor een stemming ingediend in de districtsraad.

Voor de tweede keer op korte tijd is het graf van August Borms gevandaliseerd. Borms werd ter dood veroordeeld na zijn intense collaboratie met het naziregime tijdens de Tweede Wereldoorlog. Meteen na de inval koos Borms de zijde van de Duitse bezetter. Hij was zeer betrokken in diens propaganda en was heel actief in het ronselen van Vlamingen voor de SS. Borms wordt dan ook gezien als een van de drijvende krachten die collaboratiepartij Vlaams Nationaal Verbond onderdompelde in het badwater van de SS. Tijdens de bezetting bracht hij een bezoek aan de fabriek van IG Farben in Auswitch, waar dwangarbeiders moesten werken in de Duitse oorlogsindustrie. In die tijd draaiden de verbrandingsovens van de naburige vernietigingskampen op volle toeren. De geur van verbrand mensenvlees was volgens getuigen onmiskenbaar. Bij de intocht van de geallieerde troepen in september 1944 vluchtte hij naar Duitsland waar hij de Vlaamsche Landsleiding steunde als lid van een adviescomité en Vlamingen hielp ronselen voor Duitse krijgsdienst met het oog op een herovering van Vlaanderen. Het graf is vandaag een bedevaartsoord voor extreem-rechtse nationalisten.

Desondanks besloot de stad het graf na de eerste beschadiging in juni 2022 met belastinggeld te herstellen. Gegeven de begraafplaats in de Van Heybeeckstraat niet meer actief is, en al de graven publiek domein en daarom eigendom zijn van de stad, zou dit het standaardbeleid van de stad zijn om deze te herstellen na vandalisme.

De Merksemse Open Vld plaatste daar toen al een aantal vraagtekens bij, omdat er veel graven op de begraafplaats er al heel lang in slechte staat bijliggen zonder dat er herstellingen aan gebeuren. Er zijn momenteel 113 grafzerken op de begraafplaats die afgespannen worden met rood-wit lint vanwege stabiliteits- en veiligheidsredenen. Van die 113 zijn er maar liefst 75 zerken zijn in zorgwekkende toestand. Echter alleen Borms’ graf werd hersteld.

Dat herstelde graf werd nu onlangs opnieuw gevandaliseerd en verhit het opnieuw de gemoederen. Open Vld vraagt dat er gezocht wordt naar een oplossing. De stad deed dat al eerder bij het Delwaidedok. Toen na onderzoek van UA-rector Herman van Goethem bleek dat oorlogsburgemeester Leo Delwaide zeer actief deelnam aan de jodenvervolging kreeg het dok een nieuwe naam.

Concreet vraagt Open Vld dat de wetenschappelijke adviesraad opnieuw bij elkaar wordt geroepen om zich te buigen over het graf van August Borms en met passende oplossingen te komen.

Volgens fractieleider Bavo De Mol zou er op z’n minst moeten bekeken worden om een bord met historische duiding over Borms’ collaboratieverleden aan het graf te plaatsen. Hij heeft daarover een stemming ingediend in de Merksemse districtsraad bij bevoegd schepen Dominique Kums (Vooruit). De Mol stelt dat de huidige situatie inconsistent is met zowel de ambities van het district Merksem als de Stad Antwerpen op het vlak van herdenking. Het district wil de Van Heybeeckstraat uitbouwen tot een herdenkingsplaats. De stad wil werk maken van een een hernieuwde herinningscultuur en wilde stad een open geschiedenisboek maken waarbij de geschiedenis van de stad maximaal zichtbaar wordt.

Dat herinnering en herdenking nodig is, blijkt onder meer uit een recente Nederlandse studie. Die toonde aan dat 23 procent van de jongeren geboren na 1980 twijfelt aan de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook blijkt dat een derde tot meer dan de helft weinig van de genocide afweet. Ook bij ouderen is er nog veel onwetendheid over de Tweede Wereldoorlog en Borms’ rol in het bijzonder. Toen na een vraag van De Mol naar aanleiding van de eerste beschadiging van het graf er in de pers een discussie over Borms ontstond, antwoordde districtsburgemeester Luc Bungeneers (N-VA): “Bovendien heb ik Borms niet gekend. Ik was toen zelfs nog niet geboren. Hoe kan ik dan over hem oordelen?” Al voegde hij in hetzelfde interview er nog aan toe: “Veel Vlaams Belangers hebben in het verleden op mij gestemd. Daarom wil ik liever de confrontatie over deze kwestie vermijden”

De Mol hoopt dat door de wetenschappelijke adviesraad een oplossing te laten uitwerken er einde kan komen aan de onwetendheid, en dat dit op zijn beurt rust kan brengen op het Merksems oude kerkhof.

Open Vld-fractieleider Bavo De Mol: “Het verhaal van Vlaanderen heeft lichte en donkere hoofdstukken. Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst meer lichte hoofdstukken zijn, is het belangrijk dat we de juiste lessen uit de donkere hoofdstukken. Bij een aantal Vlaamse figuren uit de Tweede Wereldoorlog lijkt men dat te weigeren. Dat is inconsistent met de ambities en daden van stad en district. Je kan niet enerzijds een monumenten voor vervolgden en verzetsstrijders bouwen, en anderzijds een voorkeursbehandeling geven aan het graf van een nazicollaborateur en zijn rol doodzwijgen. Wie herdenkt, mag niet selectief vergeten.”

Een reactie achterlaten

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.