Bewoners langs traject spoorontsl​uiting in Merksem reageren tegen plannen Infrabel

Persbericht namens de bezorgde bewoners

Tot onze verbijstering heeft Infrabel vorige week een bouwvergunning gekregen voor de bovengrondse aanleg van de spoorvertakking Oude Landen in Ekeren. Dit terwijl de plan-MER voor de rest van de spoorontsluiting nu net loopt. In Merksem zijn wij als burgers die langs dit traject wonen, erg ongerust over deze plannen en wij willen hiertegen reageren. We hebben begrepen dat dit maandag besproken zal worden op de gemeenteraad en we vragen dan ook dat het stadsbestuur rekening houdt met de leefbaarheid in onze wijken en dus verzet zal aantekenen tegen deze bouwvergunning voor Infrabel.

De plan-MER voor het nieuwe goederenspoor door Merksem loopt dus nog maar pas, maar men zet ons nu al voor voldongen feiten door al een deel van het project te vergunnen. Als direct gevolg van de bovengrondse aanleg in Ekeren (op 12m!), zal de nieuwe spoorontsluiting hier in Merksem immers ook op een talud komen te liggen.
Voor de mensen die langs die reservatiestrook van de A102 wonen, voor het Jan- Palfijnziekenhuis, het Fortje, mogelijk voor heel Merksem, zal dit de leefbaarheid sterk naar beneden halen. Onze wijken liggen dan immers volledig omringd door grote verkeersassen én door constructies die het geluid daarvan langs alle kanten weerkaatsen.

We vinden het ook ongehoord dat het Vlaamse Gewest het advies van de stad om dit project ondergronds aan te leggen negeert door al een bouwvergunning goed te keuren voor een deel van het project. Bovendien werd ons district nooit gehoord in deze en wij als buurt ook nooit geïnformeerd over deze toch wel zeer ingrijpende infrastructuurwerken.

In onze buurt worden alle geluidsnormen nú al overschreden. Daarom willen wij het stadsbestuur in eerste instantie vragen om deze bouwvergunning met alle mogelijke middelen aan te vechten. In tweede instantie vragen we om verder te willen ijveren om alle toekomstige infrastructuurwerken in dit gebied ondergronds aan te leggen en de
geluidsoverlast terug te dringen. Alleen zo kan voorkomen worden dat de leefbaarheid hier nóg meer achteruit gaat.

Een laatste belangrijk punt voor ons als buurtbewoners is dat de stad meer groen en meer speelruimte voor kinderen wil creëren. Ook Merksem zou meer groene gebieden willen realiseren. Het Laaglandpark zou hier aangelegd worden, langs de bermen van de autosnelweg. Niet ideaal, maar de enige plek waar Merksem nog wat groen kan creëren. Ook deze plannen worden nu bedreigd.

Wat zal de stad Antwerpen hieraan doen?
Noot van de redactie: District Merksem vraagt een beroepsprocedure aan de stad, Antwerpen gaat akkoord en gaat in beroep.

In het teken van deze spooraanleg werden er al 2 facebookgroepen in het leven geroepen:

NEEN aan tweede spoorlijn boven groengebied in Merksem
Merksem leefbaar alles in tunnel

Een reactie achterlaten

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.