Persbericht: Open Vld Merksem wil tunnel “IJzerlaan”

Open Vld vreest een isolatiescenario voor het district Merksem. “Met de afbraak van de IJzerlaanbrug en het voornemen om de brug naar het Sportpaleis voor te behouden voor plaatselijk verkeer wordt Merksem hermetisch afgesloten”, aldus Filip Buntinx, voorzitter van Open Vld Merksem.

Tijdens de raadscommissie van maart heeft Open Vld Merksem kennis genomen van de plannen van de BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) om de brug aan de IJzerlaan om te vormen tot een brug voor fietsers en voetgangers. BAM spreekt over een ‘omvorming’ maar in feite komt dit neer op de afbraak van de huidige brug. Nadien zal een nieuwe brug gebouwd worden. Aangezien deze hoger wordt dan de vorige, om zo hogere schepen door te laten, komt deze dichter bij de onderkant van het viaduct van Merksem en de treinbrug die daar liggen. Hierdoor wordt elke vorm van gemotoriseerd verkeer onmogelijk. Daarenboven zal de Albert Theunisbrug naar het Sportpaleis voorbehouden worden voor plaatselijk verkeer.

Vele beleidsmakers staan echter niet stil bij de rol die Merksem al lange tijd speelt. Al ruime tijd fungeert Merksem als toegangspoort van de gemeenten in het Noorden van onze provincie tot de stad Antwerpen. “De middenstand in ons district is dan ook in grote mate afhankelijk van dit doorgaand verkeer en de mobiliteitsingrepen van BAM zouden onze middenstand zware klappen kunnen toebrengen. Tot slot moet BAM stilaan gaan beseffen dat ook de automobilist een volwaardige plaats moet krijgen in het Masterplan. Nu is dit absoluut niet het geval”, aldus Filip Buntinx.

“Daarom vraagt Open Vld Merksem aan de BAM om te onderzoeken of men het Albertkanaal ter hoogte van de Ijzerlaan niet kan ondertunnelen. Zo kan het doorgaand verkeer zijn huidig tracé behouden en krijgt Merksem bovengronds ruimte die het kan aanwenden voor de aanleg van bijvoorbeeld een park, woningen of sportgronden.”

Tot slot laakt Open Vld Merksem de onduidelijkheid die er heerst over de infrastructuurwerken. “Al jaren circuleren er vage plannen en intenties maar tot op heden weten de inwoners van Merksem nog niet wat hen concreet te wachten staat. Ook de plaatselijke beleidsmakers moeten vol ongeduld wachten op nieuws. Nochtans zullen de werken van de BAM de ruimtelijke ordening en de mobiliteitssituatie in Merksem aanzienlijk veranderen.”

3 comments on “Persbericht: Open Vld Merksem wil tunnel “IJzerlaan”

  1. Merksemnaar

    Tunnel onder Albertkanaal aan Ijzerlaan is al van verschillende zijden gevraagd, maar er komt geen antwoord op. Andere ingrepen zullen de verkeersdruk aan de Merksemse woonstraten verhogen.

  2. Tony H

    De plannen voor het opblazen van de 5 bruggen van Merksem & die te vervangen door nog maar 2 (want Sportpaleisbrug reken ik niet mee) zijn al jaren bekend. Ik probeer de reactie van deze politieke partij te begrijpen … maar begrijp niet dat zij nu met verbazing geslagen zouden zijn. Deze plannen zijn in de Vlaamse regering goedgekeurd en daar zitten zowel VLD als SPA in. VLD-minister Van Mechelen is bevoegd voor openbare werken & de SPA-minister Van Brempt voor mobilitiet. Beide antwerpse ministers kennen het dossier en zijn ervoor verantwoordelijk. Dhr. F Buntinx overtuigt me niet om te zetten dat beide regeringsleden niet gecommuniceerd zouden hebben met het district (of met de eerste Schepen van het Stad ? ook een liberaal nvdr).

  3. Pingback: Het Stroboerke » Blog Archief » Ijzerlaantunnel? sp.a : daar is Merksem absoluut niet bij gebaat

Een reactie achterlaten

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.