Meer ruimte en groen rond Albertkanaal

In de laatste editie van Den Antwerpenaar geeft men een stand van zaken ivm de bruggen over het Albertkanaal. De nieuwe bruggen krijgen op papier stilaan vorm. In totaal worden zeven bruggen tussen Antwerpen en Schoten vernieuwd. Zo komen er twee nieuwe fiets- en voetgangersbruggen, één aan de IJzerlaan en één aan de Kruiningenstraat.

Alle bruggen worden met 2 à 3 meter verhoogd en het Albertkanaal onder de bruggen wordt verbreed tot 63 meter. Door die verbreding kunnen er meer binnenschepen met grotere ladingen langs het Albertkanaal varen, en kan het aantal vrachtwagens op de weg verminderen.

De nieuwe bruggen zijn de IJzerlaanbrug, de Gabriël Theunisbrug aan het Sportpaleis, de Deurne Bal-brug (‘brug van den Azijn’) en de nieuwe Kruiningenbrug. Momenteel wordt er al volop gewerkt aan de Noorderlaanbrug. De bestaande brug wordt er drie meter verhoogd en vervangen door twee bruggen naast elkaar: één brug voor auto’s met in elke richting twee rijvakken, en een andere brug voor het openbaar vervoer. Er komen ook veilige fiets- en voetpaden in beide richtingen.

Ook de spoorbrug aan Luchtbal en de Hoogmolenbrug in Schoten worden vernieuwd.

De stad en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) lieten een studie uitvoeren om na te gaan hoe de nieuwe bruggen het best kunnen aansluiten op de bebouwde ruimte en het wegennetwerk in de stad. De huidige IJzerlaanbrug wordt afgebroken en maakt plaats voor een
nieuwe fi ets- en voetgangersbrug. In Merksem komt er zo ruimte vrij voor groen en nieuwe bebouwing. Aan de kant van de stad komt er een verhard plein. Het autoverkeer dat gebruik maakte van de IJzerlaanbrug vindt in de toekomst haar weg via het op- en afrittencomplex aan het Sportpaleis en de Groenendaallaan. Daar kunnen ze de Stedelijke Ringweg nemen. Dat zijn twee aparte rijstroken voor plaatselijk verkeer op de bestaande Ring. Het centrum van Merksem wordt zo ontlast van heel wat sluipverkeer.

De Theunisbrug aan het Sportpaleis doet in de toekomst vooral dienst voor lokaal verkeer. Er komt meer groen, vooral in Merksem. Voor het Sportpaleis is er ruimte voor een verkeersvrij plein omdat het verkeer voortaan via de Van Der Delftstraat gaat. De ‘brug van den Azijn’ wordt de belangrijkste verbinding voor vrachtwagens die het Albertkanaal moeten oversteken. Het vrachtverkeer wordt er gescheiden van de woonruimte rond de brug. Tussen Deurne en Schoten komt er dan weer een nieuwe fi ets- en voetgangersbrug: de Kruiningenbrug.

De vernieuwing van de bruggen over het Albertkanaal past in het kader van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen. De werken aan de Noorderlaanbrug zijn ten vroegste in 2010 klaar. Pas daarna wordt er gestart aan de volgende bruggen.

1 comment on “Meer ruimte en groen rond Albertkanaal

Een reactie achterlaten

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.