Wijkcirculatieplan voor Merksem-Centrum

In het Antwerpse schepencollege werd afgelopen week het wijkcirculatieplan voor Merksem-centrum besproken. Dit plan bevat maatregelen om de leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren in het gebied tussen de Groenendaallaan, Bredabaan, Oudebareellei, Eethuisstraat, Winkelstap, Merksemheidelaan, Ringlaan, Maantjessteenweg en Lambrechtshoekenlaan. Het wijkcirculatieplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
In grote lijnen bevat het wijkcirculatieplan voor Merksem-Centrum volgende voorstellen:

  • Voetgangers – Het netwerk voor de voetgangers moet zo fijnmazig mogelijk zijn, met zo veel mogelijk doorsteken, zodat zij zich vlotter kunnen bewegen doorheen de wijk en naar andere wijken. Bijzondere aandacht gaat naar de Bredabaan en de Nieuwdreef. Om de parken betermet elkaar te verbinden worden een aantal maatregelen voorgesteld om de verkeersintensiteit in de Speelpleinstraat te beperken.
  • Fietsers – Om het comfort van de fietsers te verhogen, wordt voorgesteld kasseistraten te herzien in functie van de fietser. Ook moeten er meer fietsenstallingen komen in de nabijheidvan de openbaarvervoerhaltes op de Bredabaan en in de Groenendaallaan. De voorgesteldecirculatiemaatregelen voor gemotoriseerd vervoer zullen de verkeersintensiteit en de snelheidverlagen. Dat zal het veiligheidsgevoel bij fietsers verhogen. Bij de heraanleg van de Bredabaan moeten er goede voorzieningen voor fietsers komen.
  • Openbaar vervoer – De haltevoorzieningen op de Bredabaan en de Groenendaallaan moeten verbeterd worden voor de reizigers die het openbaar vervoer nemen.
  • Privaat vervoer – In het wijkcirculatieplan worden de assen Nieuwdreef-Reynlanddreef en Catershoflaan-Kroonplein-Dokter Maurice Timmermanslaan aangeduid als de wijkontsluitingswegen. Alle circulatiemaatregelen uit het wijkcirculatieplan hebben een impact op het gebied tussen deze assen. De sluiproute via de Constant De Jongstraat, Terlindenhofstraat en Speelpleinstraat wordt onderbroken door het omdraaien van derijrichting in de Terlindenhofstraat tussen de Elfnovemberstraat en de Annuntiatenstraat. Aan het Sint-Franciscusplein wordt meer verblijfsruimte gecreëerd en wordt de verkeerssituatie vereenvoudigd. Hier en daar worden rijrichtingen aangepast om de bereikbaarheid van deze straten en pleinen te garanderen. Tot slot wordt het kruispunt van de Nieuwdreef met de Laarsebaan aangepast om het overzichtelijker te maken.

De circulatiewijzigingen in de omgeving van de centrale parken staan met elkaar in verband. Het effect van de wijziging van de rijrichting in de Terlindenhofstraat tussen de Moeshofstraat en De Meers kan pas echt ingeschat worden na de realisatie van de ingrepen in de Terlindenhofstraat (tussen Elfnovemberstraat en Annuntiatenstraat) en de recente heraanleg van het Kroonplein. Deze ingreep wordt dan ook maar pas uitgevoerd als er meer duidelijkheid bestaat over de impact op de verkeerscirculatie.

Het ontwerp-wijkcirculatieplan werd al goedgekeurd door de districtsraad van Merksem. Het schepencollege legt het plan nu ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Later dit jaar vindt er een infotentoonstelling over dit wijkcirculatieplan plaats in het districtshuis van Merksem.

Een reactie achterlaten

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.