Stedelijke begroting 2012

Het college van burgemeester en schepenen keurde het ontwerpbudget 2012 goed met financiële meerjarenplan tot 2014 en legt dit nu ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Het bestuursakkoord en de meerjarenplannen vormen de leidraad voor de bestuursperiode. Op basis van de meerjarenplannen stelde de stad dan ook haar begroting voor 2012 op, het laatste jaar van deze legislatuur.

In de begroting vinden we een aantal stadsontwikkelingsprojecten. Een daarvan is het Laaglandpark, de groene banaan, dit groenproject wordt in 2012 concreet door de oplevering van een ontwerp voor een landschappelijke noord-zuidfietsroute tussen het fort van Merksem en Spoor-Noord.

Om het tekort aan overdekte sportinfrastructuur te verminderen wordt verdergewerkt aan de bouw van zes multifunctionele sporthallen. Hier wordt gesproken over een extra sporthal in Merksem naast de bestaande sporthal Rode Loop. De bouw hiervan staat mometeel gepland voor 2013.

Ook gaat het Zorgbedrijf Antwerpen tegen eind 2012 een aantal serviceflats renoveren. Waaronder die van De Brem in Merksem.

Volgend jaar gaat het netwerk ontmoetingsruimte zijn werking uitbreiden naar o.a. Merksem.

Begin 2012 zal Merksem een nieuw stedelijk IBO verwelkomen. In IBO Terlindenhof (Terlindenhofstraat 150) zal bovendien voorzien worden in extra opvangplaatsen voor tien kinderen met een handicap.

Een reactie achterlaten

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.