6de Nacht van de Kerken

Op 12 augustus gaat de 6de editie van De Nacht van de kerken door. Ook in Merksem kunt u terecht, in de Sint-Bartholomeuskerk en de Sint Fransiscuskerk. De kerken zijn open van 19u tot 23u

Sint-Bartholomeuskerk

De activiteit past mooi in het jubileumjaar: in 2017 wordt het 800-jarig bestaan van de Sint-Bartholomeusparochie gevierd.

Tijdens de nacht komen een aantal gegevens uit de tentoonstelling ‘kunst in de Sint-Bartholomeuskerk’ opnieuw aan bod. Na de bijna totale verwoesting in WO II herbouwt men de kerk tussen 1947 en 1950 naar het vooroorlogs plan van architect H. Huygh. De kerk heeft nog een rijke schat aan barokmeubilair: het Sint-Bartholomeus-portiekaltaar van Paschier (1645), de zijaltaren van W. Kerrickx en W. Pompe (begin 18de eeuw), de 17de-eeuwse lambrisering, de biechtstoelen en communiebanken van Cornelis Struyf (1734) en de mooi gerestaureerde barokke preekstoel van Jan Pieter Van Baurscheit (1725). In de 20steeeuw wordt de kerk verrijkt met glasramen van o.m. A. Stalins (1914) en J. Huet (1939).

Wanneer de kerk in 1950 weer opgebouwd is plaatst D’Hondt in 1956 het orgel op het hoogkoor. De balustrade maakte waarschijnlijk nog deel uit van de opstelling van het 19de-eeuwse Vermeerschorgel. Tijdens de Nacht zal het orgel op regelmatige basis bespeeld worden door Alfons De Meulder, oud directeur van de muziekacademie van Merksem en bestuurslid van onze vzw Beschermcomité Sint Bartholomeus.

Programma in Merksem :
Doorlopend:
– Orgelspel door Alfons De Meulder.
– Tentoonstelling ‘kunst in de Sint-Bartholomeuskerk’.
– Bezoek aan talrijke kunstschatten van de kerk.

Sint Fransiscuskerk

De bezoekers worden ontvangen in deze vrij unieke kerk: een neo-vroeggotisch totaalconcept van de hand van architect Henri Blomme (1894-1896). Over het gebouw en het interieur verneemt u alles op de Nacht van de kerken. Diverse kunstvoorwerpen, kandelaars, processievaandels, het O.-L.-Vrouwprocessiebeeld zullen in de kerk opgesteld zijn.

Naar het thema ‘Orgel en muziek’ verwijzen tal van kunstwerken. Uiteraard het orgel zelf, een Stevensorgel uit 1934 dat bespeeld zal worden door Frans Moens, organist van de kerk. Dit volledig pneumatisch orgel met zijn speciale klank en mogelijkheden is vrij zeldzaam. Binnen het neogotisch interieur met originele houten gewelven die voor een prachtige akoestiek zorgen, komt de klank van dit orgel uitermate tot zijn recht. We belichten ook de ontstaansgeschiedenis, de aankoop, de nooit gerealiseerde plannen voor andere orgels. In de mate van het mogelijke kan in groepjes het hoogzaal bezocht worden om zo orgel en organist eens vanuit een ander perspectief te bekijken én om eveneens een uniek zicht in de kerk te hebben. Het Sint-Franciscus Kerkkoor stelt zich ook op diverse manieren voor. Het koor heeft een lange traditie in de kerk en voor de erediensten het ganse jaar door.

Er zijn tal van elementen te ontdekken binnen het kerkgebouw die naar ‘muziek’ verwijzen:

– de bijzonder waardevolle glasramen met o.a. Sint-Cecilia, Koning David en zingende engelen;

– ook de klokken. En wie kent het koorklokje dat mogelijk het oudste object in ons kerkinterieur is?

– en laatst maar zeker niet het minst: de patroonheilige de H. Franciscus van Assisi en zijn onvolprezen Zonnelied. Dit lied zal op diverse manieren zichtbaar zijn in de kerk.

Programma
19.00 u.: verwelkoming met klokkengelui.
Doorlopend:
– Orgelmuziek door organist Frans Moens op het Stevensorgel.
– Koorzang door het Sint-Franciscus kerkkoor.
– Rondleidingen met informatie over de kerk, haar bijzondere glasramen en kunstvoorwerpen.
– Geregeld bezoek in kleine groepjes aan het hoogzaal en het Stevensorgel.

De deelnemende kerken:

Universiteitswijk
St.-Jacob Sint-Jacobstraat, A.-2000
Brabantse Olijfberg Lge. Winkelstraat 5, A.-2000
St.-Annakapel (‘Keizerskapel’) Keizerstraat 21-23, A.-2000
St.-Catharina (Begijnhof) Rodestraat 39, A.-2000
St.-Franciscus (Kapucijnen) Ossenmarkt 14, A.-2000
Centrum
O.-L.-Vrouwekathedraal Handschoenmarkt, A.-2000
St.-Carolus Borromeus Conscienceplein, A.-2000
St.-Paulus Veemarkt 14, A.-2000
Vierde wijk
St.-Andries Waaistraat, A.-2000
St.-Joris Mechelseplein 22, A.-2000
Linkeroever
St.-Anna-ten-Drieën Hanegraefstraat 1, A.-2050
Zuid
Kristus Koning Louis Straussstraat 5, A.-2020
St.-Laurentius Van Schoonbekestraat 155, A.-2018
St.-Michiel en Petrus Amerikalei 165, A.-2000
St.-Walburgis Volkstraat 41, A.-2000
Noord
St.-Amandus Van Kerckhovenstraat 35, A.-2060
Zurenborg
St.-Norbertus Dageraadplaats, A.-2018
Berchem
St.-Willibrordus Heilig Hartstraat 11, A.-2600
Deurne
St.-Rumoldus Ter Rivierenlaan 84, A.-2100
Merksem
St.-Bartholomeus Bredabaan/St.-Bartholomeusstr., A.-2170
St.-Franciscus van Assisi Bredabaan 549, A.-2170

Voor de andere activiteiten en kerken vindt u het programma op www.topa.be

Een reactie achterlaten

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.