Herstelling wegdek Antwerpse ring (R1) ter hoogte van Deurne

In de herfstvakantie zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) herstellingen uitvoeren aan het wegdek van de Antwerpse ring (R1) ter hoogte van Deurne. De werken zullen zes dagen en zeven nachten duren. Tijdens de werken zullen er vier rijstroken in de richting van Nederland ingenomen worden. Het verkeer richting Nederland zal gedeeltelijk via tijdelijke doorsteken in de middenberm op de kant richting Antwerpen rijden. Het Agentschap Wegen en Verkeer en het Vlaams Verkeerscentrum verwachten zware verkeershinder en raden aan om de Antwerpse ring tijdens de herfstvakantie zoveel mogelijk te vermijden.

Herstelling wegdek ter hoogte van Deurne

Op de Antwerpse ring ter hoogte van Deurne werd begin 2018 een verzakking van het wegdek vastgesteld. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft toen de ergste schade, met name op de drie rechterrijstroken, aangepakt door dit wegvak volledig op te breken en te vernieuwen. Ook op de andere rijstroken werd een verzakking vastgesteld, maar deze was minder ernstig. Daarom werd beslist niet onmiddellijk in te grijpen, maar de situatie nauwgezet op te volgen. Nu blijkt dat ook in deze zone een herstelling zich opdringt zal het agentschap de noodzakelijke werken zo snel mogelijk uitvoeren.

Diepgaande herstelling

De herstelling die het agentschap uitvoert situeert zich op de drie linkerrijstroken van de ring richting Nederland. Gezien het schadebeeld volstaan lokale, oppervlakkige herstellingen niet maar moet het agentschap de zwaarst beschadigde zone volledig verwijderen en vernieuwen. Concreet zal een strook wegdek van 15 meter lang en 3 rijstroken breed verwijderd en vernieuwd worden. Dat betekent dat het doorlopend gewapend beton tot op de fundering, een diepte van ongeveer 25 cm, wordt opgebroken waarna er nieuwe wapening wordt aangebracht en beton wordt gestort.

Na de werken zal AWV de situatie blijven monitoren om te zien of het gewenste resultaat bereikt is.

Zes dagen zware hinder

De werken starten op zaterdagavond 26 oktober (23u) en moeten klaar zijn tegen zaterdagochtend 2 november (05u).
Om de werken veilig te kunnen uitvoeren zullen vier rijstroken van de ring in de richting van Nederland ingenomen worden (drie voor de herstelling en één veiligheidsstrook).

  • Het verkeer op de ring richting Nederland heeft drie rijstroken ter beschikking: twee rijstroken op de binnenring via doorsteken in de middenberm en één rijstrook op de buitenring waarop ook het verkeer van de E313 invoegt.
  • Ook het verkeer richting Gent heeft drie rijstroken ter beschikking (volledig op eigen kant).
  • De oprit Deurne (nr. 2) wordt afgesloten tijdens de werken. Verkeer moet omrijden naar de oprit Borgerhout (nr. 3). De afrit Deurne blijft steeds open.
  • De aansluitingen van en naar de E313 blijven steeds open. De aansluiting van de E313 op de ring zal echter op één rijstrook gebracht worden.

Schema verkeerssituatie R1 t.h.v. Deurne

Omleidingskaart

Maatregelen voor minder hinder

Het Agentschap Wegen en Verkeer is zich zeer bewust van de zware hinder die deze werken zullen veroorzaken en neemt alle mogelijke maatregelen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Zo worden de werken gepland in de verkeersluwe periode van de herfstvakantie. Verder worden verschillende rijstroken tegelijk aangepakt om zo de periode van de herstelling zo kort mogelijk te houden. Ook zal er dag en nacht gewerkt worden om de herstelling zo snel mogelijk af te ronden. Om weggebruikers te waarschuwen zullen de dynamische borden boven de snelweg al op de knooppunten in Lummen en Gent weggebruikers aanraden alternatieve routes te kiezen. Tot slot zal de lichtenregeling aan het kruispunt van de Schijnpoortweg met de Bisschoppenhoflaan tijdelijk aangepast worden om het verkeer vlotter te laten afwikkelen.

De werken zelf zullen ongeveer drie dagen in beslag nemen. De overige dagen zijn noodzakelijk om het beton voldoende te laten uitharden. Ondanks het feit dat er dan geen activiteit te zien is op de werf is deze periode absoluut noodzakelijk voor een goed en duurzaam resultaat.

Vermijd de werfzone

Het Agentschap Wegen en Verkeer en het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwen voor zware hinder op de Antwerpse ring en op de E313 richting Antwerpen en raden aan om deze locatie tijdens de herfstvakantie zoveel mogelijk te vermijden. Doorgaand verkeer van oost naar west en omgekeerd rijdt beter via Brussel. Verkeer van en naar Nederland kiest beter de tolweg via de R2 en de Liefkenshoektunnel.

Weersgevoelig

Asfalt- en betonwerken zijn steeds erg weersgevoelig. Bij regenweer kan de huidige planning nog wijzigen.

 

Bron Agentschap Wegen en Verkeer

Een reactie achterlaten

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.