Stad heeft ontwerp voor vernieuwing zone aan Noorderlaan

De gemeenteraad stelt het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Contactzone Noorderlaan voorlopig vast. Behalve voor bedrijvigheid komt er ook ruimte voor recreatie en groen. Het plan zal in openbaar onderzoek worden gelegd van half februari tot half april.

Noorderlaan: van industrie naar gemengde bedrijvigheid, handel, recreatie en groen

Het gebied tussen de wijk Luchtbal en de haven is de laatste decennia geëvolueerd naar een omgeving waar het industriële karakter sterk is afgebouwd. Dat creëert heel wat kansen voor een nieuw stadsdeel, met een evenwichtige mix van uiteenlopende bedrijvigheid gemengd met handel, recreatie en groen. Vandaag is het gebied nog bestempeld als ‘industriegebied’ en gebied voor ‘ambachtelijke bedrijven en kmo’s’ volgens het gewestplan, maar die bestemmingen zijn dus toe aan verandering.

“We willen met dit RUP zorgen voor een zichtbare kwaliteitsverbetering van het bedrijventerrein langs de Noorderlaan die werd hervormd tot een stedelijk boulevard. Voordien mocht de zone tot 100 procent worden verhard maar met dit RUP leggen we bouwvrije zones op waar er groene dwarsverbindingen komen met linken en doorzichten. Ook is er aandacht voor natuurlijk waterbeheer met ruimte voor open infiltratie. In de hoek van de Groenendaallaan en de Noorderlaan kan ook bijkomende detailhandel worden ontwikkeld tot een maximale vloeroppervlakte van 15.000 m²”, aldus schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder.

Juridische verankering in een ruimtelijke uitvoeringsplan

Om alle veranderingen officieel te bestendigen en zo bestaanszekerheid te geven, legt de stad de nieuwe bestemmingen voor dit gebied vast in een zogeheten ‘ruimtelijk uitvoeringsplan’ (RUP). Het is een juridisch document met richtlijnen en bouwvoorschriften. Alle toekomstige ontwikkelingen worden eraan getoetst.

Met de opmaak van dit RUP wil de stad officieel vastleggen in welke zone er handel, recreatie, industrie en groen te vinden is. Het RUP maakt bedrijvigheid onder verschillende vormen mogelijk, zoals kleinschalige maakbedrijven of creatieve start-ups. In de zone op de hoek van de Groenendaallaan en de Noorderlaan worden de bestaande activiteiten, zoals de aanwezige grootschalige recreatie en grootschalige detailhandel, bestendigd. In deze cluster kan ook bijkomende detailhandel worden ontwikkeld tot een maximale vloeroppervlakte van 15.000 m². In de voorschriften wordt bepaald dat deze niet concurrentieel mag zijn met kleinhandel in de kerngebieden. Daarom worden enkel bepaalde branches van producten toegelaten (zoals doe-het-zelf of meubels bijvoorbeeld). Daarnaast worden ook gemeenschapsvoorzieningen toegelaten en is het zelfs mogelijk om stadslandbouw in de praktijk te brengen (bijvoorbeeld op het dak van bedrijfsgebouwen).

Onderzoek naar milieueffecten

De stad gaf studiebureau Sweco Belgium de opdracht om naast het ruimtelijk uitvoeringsplan ook de effecten van het project voor mens en milieu te onderzoeken met een zogeheten ‘plan-MER’. Dit milieueffectenonderzoek is intussen afgerond en goedgekeurd en diende als input voor het RUP. Ook de mobiliteitseffecten werden uitgebreid onderzocht. De resultaten hiervan worden ook in het openbaar onderzoek ter inzage gelegd.

Volgende stappen

Nu het ontwerp voorlopig is vastgesteld, volgt een openbaar onderzoek. Zo krijgt iedereen de kans om het plan in te kijken en eventueel te reageren, online of op papier in het districtshuis van district Antwerpen. De ambitie is om tegen de zomer van 2020 een definitief ontwerp voor het ruimtelijk uitvoeringsplan te hebben.

Een reactie achterlaten

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.