Heraanleg Carrettestraat

Het deel van de Carrettestraat parallel aan het Albertkanaal krijgt een nieuwe en verkeersveilige inrichting. Ook het deel richting Oude Bredabaan is mee opgenomen in het plan. Beide delen krijgen een nieuw gescheiden rioleringsstelsel. Een veilig en comfortabel dubbelrichtingsfietspad verbindt twee stukken van de fietsostrade die langs het Albertkanaal loopt.

De Carrettestraat krijgt een dubbelrichtingsfietspad aan de zuidkant van de straat en comfortabele voetpaden aan beide kanten. Tussen het fietspad en de rijweg komt, daar waar mogelijk, een groene strook met bomen die de fietsers afschermt van het autoverkeer.

Een middenberm aan het kruispunt ter hoogte van de stelplaats van de Lijn, zorgt ervoor dat het autoverkeer vertraagt en maakt oversteken veiliger.

Naast een nieuwe inrichting en bestrating wordt ook de riolering van de volledige Carrettestraat vernieuwd. Er komt een tweeledig stelsel, waar vuil water en regenwater gescheiden worden. Het regenwater kan zo terug de natuur in geleid worden.

Het deel van de Carrettestraat richting Oude Bredabaan komt er hetzelfde uit te zien als de Oude Bredabaan. Zo wordt de rijbaan iets versmald, met aan weerszijden voetpaden en parkeerstroken met bomen.

De opmerkingen van de buurtbewoners tijdens het toonmoment in juni 2017 werden, samen met de adviezen van onder andere verkeerspolitie en brandweer, meegenomen in het definitief ontwerp. Zo komt er ter hoogte van de hoogspanningsmast een bijkomende parking en wordt het bredere voetpad ter hoogte van huisnummers 12-18 groen ingericht om foutparkeren te vermijden.

Planning van de werken

De werken zullen beginnen in het najaar van 2022 en tegen het einde van de zomer van 2023 afgerond zijn. Van zodra de exacte startdatum gekend is, leest u deze hier.

Er wordt gewerkt in drie fases. Eerst wordt de riolering in het gedeelte tussen de Bredabaan en de Vaartkaai aangelegd. Tegelijkertijd wordt de tijdelijke rijweg gelegd, inclusief (tijdelijk) fietspad. Daarna komt het gedeelte tussen de twee stukken Vaartkaai aan de beurt.

Om de werken goed uit te kunnen voeren, zal er tijdens de aanleg van de riolering per fase bemaald worden.

Fase 1 : 5 maanden
Aanleg bemaling
Aansluiting nieuwe riolering aan bestaande, in kruispunt met Oude Bredabaan
–> kruispunt volledig afgesloten voor het verkeer. (max 2 weken)
Vervolgens aanleg riolering, van Oude Bredabaan naar Vaartkaai
Aanleg tijdelijke rijweg en fietspad, ten zuiden van de Carrettestraat

Fase 2 : 5 maanden
Aanleg bemaling en riolering van Vaartkaai tot voorbij voetbalvelden
(tegelijkertijd) aanleg bestrating in deel van fase 1
Vervolgens aanleg bestrating in deel fase 2

Fase 3 : 1 maand
Opbraak tijdelijke rijweg
Aanleg dubbelrichting fietspad en groenstrook met bomen
Aanleg parking ter hoogte van de hoogspanningsmast

externe afbeelding

Bereikbaarheid

Om het verkeer zo weinig mogelijk hinder te laten ondervinden, maakt de aannemer in het gedeelte tussen de stelplaats van De Lijn en de Vaartkaai (zijde Theunisbrug) een tijdelijke rijbaan, juist ten zuiden van de werken, op de terreinen van De Vlaamse Waterweg. Hij legt ook een tijdelijk fietspad aan. Zo kunnen auto’s en fietsers deze fase van de werken gemakkelijk passeren.

De tijdelijke rijweg is in het paars aangeduid op het plan hierboven.

Voor het gedeelte Carrettestraat tussen Bredabaan en Vaartkaai zullen de parallelstraten als omleidingstraject dienen: de Veelehofstraat en de Bredabaan (in het verlengde van de Ingenieur Menneslaan).

Een reactie achterlaten

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.