Ingrijpende herstellingen aan wegdek Antwerpse ring (R1) ter hoogte van Deurne

Op de Antwerpse ring (R1) ter hoogte van Deurne is een verzakking van het wegdek vastgesteld. Om verdere schade te vermijden en de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen zijn dringende herstellingen noodzakelijk. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal daarom het doorlopend gewapend beton van de drie rechterrijstroken over een lengte van 15 meter volledig verwijderen en vernieuwen. De werken duren 6 dagen en 7 nachten en zullen, om de hinder te beperken, tijdens de tweede week van de paasvakantie uitgevoerd worden. In de weken ervoor zullen er ’s nachts wel al enkele voorbereidende werken uitgevoerd worden. Het Agentschap Wegen en Verkeer en het Vlaams Verkeerscentrum verwachten zware verkeershinder en raden aan om de Antwerpse ring tijdens de tweede week van de paasvakantie zoveel mogelijk te mijden.

Schadebeeld en oorzaken

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft een verzakking in het wegdek van de Antwerpse ring ter hoogte van de afrit Deurne (nr. 2) vastgesteld. Deze verzakking situeert zich over de volledige breedte van de Antwerpse ring in beide rijrichtingen. De schade is naar alle waarschijnlijkheid te wijten aan boringen die, in het kader van de voorbereiding van de Oosterweelverbinding, op die locatie plaats vonden dwars onder de ring. De beweging die deze boringen in de ondergrond hebben veroorzaakt heeft de grond vermoedelijk tijdelijk onstabiel gemaakt en dit schadebeeld veroorzaakt. Om verdere schade te voorkomen en de veiligheid te garanderen moet het wegdek hersteld worden.

Diepgaande herstelling

De herstelling die het agentschap uitvoert situeert zich op de drie rechtse rijstroken van de ring richting Nederland, namelijk de afrit naar Deurne en de rechterrijstrook van de ring. Daar is het wegdek er het slechtst aan toe. Op de overige rijstroken zien we ook een licht niveauverschil maar is de situatie aanvaardbaar.
Gezien het schadebeeld volstaan lokale, oppervlakkige herstellingen niet maar moet het agentschap de zwaarst beschadigde zone volledig verwijderen en vernieuwen. Concreet zal een strook wegdek van 15 lang en 11 meter breed verwijderd en vernieuwd worden. Dat betekent dat het doorlopend gewapend beton tot op de fundering, een diepte van ongeveer 25 cm, wordt opgebroken waarna er nieuwe wapening wordt aangebracht en beton wordt gestort.
Na de werken zal AWV de situatie blijven monitoren om te zien of het gewenste resultaat bereikt is en of ook de toestand van de overige rijstroken aanvaardbaar blijft dan wel ingrepen vereist.

Zes dagen zware hinder

De werken starten op maandagavond 9 april en zullen afgerond worden in de nacht van zondag 15 op maandag 16 april.

Om de werken veilig te kunnen uitvoeren zullen vier rijstroken van de ring in de richting van Nederland ingenomen worden (3 voor de herstelling en één veiligheidsstrook). Om de hinder te spreiden zal het verkeer richting Nederland via een doorsteek in de middenberm twee extra rijstroken krijgen op de binnenring.

  • Het verkeer op de ring richting Nederland heeft vier rijstroken ter beschikking waarvan één is voorbehouden voor verkeer dat van de E313 komt. Het verkeer richting Gent heeft nog drie rijstroken ter beschikking.
  • De afrit en de oprit Deurne worden afgesloten tijdens de werken. Verkeer moet omrijden via de op- en afrit Merksem.
  • De aansluitingen van en naar de E313 blijven steeds open. De aansluiting van de E313 op de ring zal echter op één rijstrook gebracht worden.
    In de weken voorafgaand aan de werken zal ’s nachts een tijdelijke doorsteek gemaakt worden. De hinder hierdoor zal beperkt zijn.

Omleidingskaart:

Download: R1_HERSTELLINGSWERKEN_OVERZICHT_OMLEIDING_Druk_HR

Beschikbare rijstroken ter hoogte van werfzone (Externe foto):

Download: R1 HERSTELLINGSWERKEN_01-18_SCHEMATISCHE WEERGAVE BESCHIKBARE RIJSTROKEN_DEF_DRUK_HR

Maatregelen voor minder hinder

Het Agentschap Wegen en Verkeer is zich zeer bewust van de zware hinder die deze werken zullen veroorzaken en neemt alle mogelijke maatregelen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Zo worden de werken gepland in de verkeersluwere periode van de paasvakantie. Verder worden verschillende rijstroken tegelijk aangepakt om zo de periode van de herstelling zo kort mogelijk te houden. Ook zal er dag en nacht gewerkt worden om de herstelling zo snel mogelijk af te ronden. Om weggebruikers te waarschuwen zullen de dynamische borden boven de snelweg al op de knooppunten in Lummen en Gent weggebruikers aanraden alternatieve routes te kiezen. Tot slot zal de lichtenregeling op de op- en afrit van Merksem aangepast worden om het toegenomen verkeer vlotter te laten afwikkelen.
De werken zelf zullen ongeveer drie dagen in beslag nemen. De overige dagen zijn noodzakelijk om het beton voldoende te laten uitharden. Ondanks het feit dat er dan geen activiteit te zien is op de werf is deze periode absoluut noodzakelijk voor een goed en duurzaam resultaat.

Vermijd de omgeving

Het Agentschap Wegen en Verkeer en het Verkeerscentrum waarschuwen voor zware hinder op de Antwerpse ring en op de E313 richting Antwerpen en raden bestuurders sterk aan deze locatie tijdens de tweede week van de paasvakantie te mijden. Doorgaand verkeer van oost naar west en omgekeerd rijdt beter via Brussel. Verkeer van en naar Nederland kiest beter de tolweg via de R2 en de Liefkenshoektunnel.

Bron Wegen & Verkeer

Een reactie achterlaten

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.